Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Thursday, May 31, 2018

Едва доловими опасности

Франсиско Кандидо Шавиер
Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа Еммануел


Едва доловими опасности

- Глава 52 -


"Не бъдете идолопоклонници..."
ап. Павел (I Коринтяни, 10:7)

Препоръките на Павел към Коринтяни трябва да се запомнят и прилагат по всяко време в службите по религиозно възвисяване на света.

Задължително е да се избягва идолопоклонничеството при всякакви обстоятелства. Неговите проявления винаги са представлявали сериозна опасност за духовния живот.

Древните вярвания все още са наситени с външни култове и мъртви идоли.

Утешителят, който беше изпратен на света в многовековната духовна мисия, винаги ще бъде нащрек за този отровен процес, който парализира душата.

Тук и там се появяват форми на поклонничество, срещу които е важно дa се борим. Но те вече не са идоли от човешките кръгове или предполагаемо осветени физически инструменти за употреба в традиционни церемонии. Тези нови форми на поклонничество са приятелски същности и инкарнирани медиуми, които неосъзнати индивиди без да искат са издигнали на трон на крехкия олтар на илюзорните почести. Необходимо е да разпознаем, че там лежи една едва доловима опасност, чрез която безброй ученици са се подхлъзнали в пропастта на безполезността.

Неуместни похвали обикновено заблуждават отдадените, но неопитни медиуми, което в допълнение създава една среда на недоразумение, което възпрепятства спонтанното проявление на истинските приятели на праведността от духовните нива (т.е. на добрите и развити духовни същности).

Никой не бива да пренебрегва обстоятелството на относително несъвършенство на дезинкарнираните, които общуват и обстоятелството на неотложни житейски нужди на човешките посредници - медиумите.

Нека се стремим да преборим фалшивите идоли, които заплашват Християнския Спиритизъм. Нека всеки ученик впрегне предостатъчните ресурси на закона за сътрудничеството, използвайки своите собствени индивидуални усилия с искрена отдаденост към задачата, и нека всички запомним, че в апостолството на Божествения Учител любовта и верността към Всемогъщия Бог съставлява централната тема.

No comments:

Post a Comment