Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Sunday, May 13, 2018

Преди служене

Франсиско Кандидо Шавиер

Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа Еммануел

Преди служене

- Глава 4 -


"също както Човешкият Син не дойде да Му служат,
 но да служи и да дaде живота Си откуп за мнозина."
Исус (Матей 20:28)

В компанията на духът на служенето ние винаги ще бъдем добре защитени. Цялото Творение препотвърждава тази истина с абсолютна яснота.
От нисшите царства до най-високите сфери всички неща служат в своето собствено време.
С неговите категории и специализирани задачи законът на труда присъства и в най-скромните елементи на разнообразните сектори на Природата.
Например това дърво ще лекува болести, докато онова ще произвежда плод.
Има камъни, които допринасят за изграждането на домовете, докато други служат за основа на изграждане на пътища.
Отецът е дал на децата си техния планетарен дом, където всеки обект е на своето правилно място, който само чака достойни усилия и дума на команда за да научи индивида на изкустовото на служенето.
Ако на човеците им беше даден барут за освобождение на енергия и барута продължава да бъде употребяван като един инструмент за смърт срещу събратята им, това се добавя към дълга на ползвателите на земния дом, защото във всяко нещо Всевишния предлага практикуване на доброто с цел въздигането и обогатяването на всички ценности на Вселенското Наследство.
Нека ние не забравяме, че Исус винаги е работел докато е вървял сред нас.
Нека изследваме самопожертувателното сътрудничество на Учителя и да научим от него щастието на вярната служба.
Вие може да започнете още днес.
Мотиката или готварското гърне  са отлична начална точка.
Ако вие сте немощни и ръцете ви не са в състояние да дадат директен приност, то въпреки това вие може да започнете служейки в моралното изграждане на вашите братя и сестри.

No comments:

Post a Comment