Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Sunday, May 13, 2018

Заплати

Франсиско Кандидо Шавиер

Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа Еммануел


Заплати

- Глава 5 -

" ...и се задоволявайте със заплатите си."
Йоан Кръстител (Лука 3:14)

Отговорът на Йоан Кръстител на молбата на войниците за обяснение е един модел за краткост и здрав разум.
Много хора се изгубват в безизходни лабиринти в резултат на недостатъчното им разбиране по проблемите на възнаграждението в ежедневния живот.
Има работници, които изискват заплатите на министрите на държавата без да се замислят за тежките отговорности, които често превръщат световните администратори в жертви на тревожност и безсъние, дори в мъченици на публични изяви и банкети.
Има образовани индивиди, които продават спокойствието у дома за едно повишение на техните заплати.
Безброй хора преминават през младостта до преклонна възраст, болни и измъчени, защото не са доволни от месечните си заплати, които обстоятелствата на човешката пътека им е определила в рамките на Непроницаемия Замисъл.
Не чрез правенето на много пари индивидите ще се интегрират в божествените кръгове на живота.
Ако хората можеха да осъзнаят, че колкото по-големи са отговорностите им и колкото повече им се заплаща, толкова по-стресирани ще бъдат те.
От древни времена популярната философия е казала: Колкото по-голям кораба, толкова по-голяма бурята.
Доволството от собствената заплата е доказателство за извисеното разбиране на един работник по отношение на справедливостта на Всевишния.
За това вместо да се фокусирате на заплатите на Земята, създайте си навика да възхвалявате даровете на небето.

No comments:

Post a Comment