Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Thursday, May 24, 2018

Вие, обаче

Франсиско Кандидо Шавиер
Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа Еммануел

Вие, обаче

- Глава 46 -"обаче, ние силните, 
сме длъжни да носим немощите на слабите 
и да не угаждаме на себе си."
ап. Павел (Римляни 15:1)

За каква цел човешките същества придобиват правилната идея за вярата в Бога? Да избегнат борбата ли го правят и да живеят разчитайки на Небесата?
Такова поведение би било неразбираемо.

Учениците получават светлината на разбирането с цел да я приложат на практика по техния собствен път. Исус им е дал парченце от Небесата за да могат да еволюират и да го разпространят докато са на Земята.

Да получат свещена помощ от Учителя само за да избегнат лабораторията  на изкуплението означава да покажат изключително невежество.

Да отдадеш себе си на Христос означава да се стремиш да работиш за установяване на Неговото царство на Земята.

Тъй като липсва разбиране за истината, земните места за поклонничество остават  претъпкани с инертни души, които са изоставили своята служба (собствените си усилия) поради стремеж да постигат небесна благословия. Това може да се види при индивиди, които все още не са постигнали необходимото усещане за реалността. Но все пак вие, които сте по-компетентни в познанието на Евангелието, не бива да си почивате безразлично пред свещените задължения на сияйната светлина, която е във вашия вътрешен свят посредством безкрайната доброта на Христос. За това е задължително всеки да се залови за работните си инструменти в задачата, за която е отговорен, борейки се за победа на правдата в кръга хора и дейности, които го заобикалят.

Много болни духове завладени от погрешни тревоги  и безделие в света, могат да пледират невежество. Вие, обаче, не сте слабаци, нито ви липсва от Божията Милост.

Tuesday, May 22, 2018

Във Вериги

Франсиско Кандидо Шавиер
Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа Еммануел


Във Вериги

- Глава 53 -

"За което съм посланик в окови, 
да говоря за него с дръзновение (свобода), 
както прилича да говоря."
ап. Павел (Ефесяни 6:20)

В този пасаж ние наблюдаваме апостола на езичниците, който прави едно изявление, което на пръв поглед изглежда противоречиво.

Павел заявява, че неговото положение е на един пратеник във вериги, като същевременно декларира, че се случва така за да може да служи на Евангелието толкова свободно, колкото е необходимо.

Великия работник се обръщал към последователите му в Ефес, коментирайки своята печална ситуация като затворник на Римските власти; макар че, поради това и в трудното му свидетелство, неговия дух бил по-свободен за служението, което той трябвало да изпълни.

Този образ е значим за онези, които чакат икономическа и финансова независимост или по-голяма свобода в света за да дадат пример за Уроците на Евангелието.

Има много хора, които чувстват, че трябва да изчакат дни на материално изобилие и земни преимущества за да се придържат към Християнските идеали. И все пак това е нелепо. Службата, която показва Исус, е предназначена за всички места.

Павел, докато е във вериги, изглежда се чувства по-свободен да проповядва Истината. Разбира се не всички ученици ще преминават такива върхове на свидетелството. Но всички, без изключение, носят със себе си свещените вериги на ежедневните задължения у дома, на работа, в непрестанната рутина, всред обществото и в семейството.

За това никой не бива да се стреми да разчупи веригите, в които се намира, погрешно предполагайки, че така ще стане един кандидат за една по-добра позиция в работилницата на Христос.

Само нашите задължения, когато са коректно изпълнени, ще ни удостоят с достъп до една истинска свобода.


Добротата е уморителна

Франсиско Кандидо Шавиер
Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа Еммануел

Добротата е уморителна

- Глава 11 -


"А на вас, братя, 
да не ви дотяга да вършите добро."
ап. Павел (II Солуняни 3:13)


Обичайно е да срещнете на хора, които заявяват, че са се уморили от правене на добро. Въпреки всичко, ние можем да бъдем сигурни, че подобни твърдения не произлизат от един чист извор.

Само онези, които търсят една специална незабавна изгода в свой собствен интерес, те се уморяват почти до състояние на отчаяние, когато не са способни да постигнат егоистичните си цели.

Ние трябва да бъдем изключително благоразумни, когато едно или друго обстоятелство ни накара да размишляваме върху нещастията, които ни обсипват, въпреки доброто, което си мислим, че сме посели или подхранвали.

Искрения ученик е наясно с факта, че Исус упражняваше Неговото служение на любовта неуморно от самото начало на планетарното формиране.
По отношение на нашите собствени лични случаи, много често Учителя трябва да е чувствал шиповете на нашата неблагодарност, виждайки нашето отстъпление пред изпълнението на задачите за лично просветление. Въпреки, че наблюдава нашите доброволни и често престъпни грешки, Той никога не показва нетърпение. Вместо това Той ни поправя с любов и конструктивно толерира нашите грешки, като протяга милостивите Си ръце над всяко обновително начинание.

Ако Той ни е подкрепял и ни е изчаквал толкова много векове, защо да не можем и ние с готовност да издържим няколко малки разочарования от по няколко дена?

Наблюдението, което е направил апостол Павел пред Солуняни следователно е много оправдано. Ако ние се уморим да вършим добро, такава една катастрофа би показала със сигурност само, че ние все още не сме успели да елиминираме злото вътре в себе си.

Monday, May 21, 2018

Частицата "но" и Учениците

Франсиско Кандидо Шавиер
Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа Еммануел

Частицата "но" и Учениците

- Глава 79 - 

"за всичко имам сила чрез Онзи, 
Който ме укрепява."
ап. Павел (Филипяни 4:13)

Отдадените ученици потвърждават:
"Аз не притежавам нищо свое, което е добро, но Исус ще ми осигури ресурсите според нуждите ми."
"Аз нямам съвършеното знание за пътя, но Исус ще ме напътства."

Мързеливите ученици заявяват:
"Аз не се съмнявам в добрината на Исус, но аз нямам силата да изпълня Християнската задача."
"Аз знам, че пътя остава в Исус, но светът не ми позволява да го следвам."

Първите изкачват планината на непоколебимостта. Те знаят личните си слабости, но същевременно са уверени в Божествения Приятел и избират да живеят следвайки Неговите уроци.

На вторите им харесва почивката в дълбоката долина на нисшите преживявания. Те признават, че са били удостоени с благословията на Учителя, но те предпочитат да се измъкнат от нея.

Първите са настроили ума си към Божествената Светлина и продължават напред. Вторите са спрели мислите си върху своите собствени ограничения.

Частицата "но" е съюза, който в нашата реч обикновено дефинира нашата лична позиция пред Евангелието. Когато е поставена преди Свещеното Име, тя изразява твърдост и упование, вяра и доблест; обаче, когато е поставен след него, той ни поставя в нерешителност и безполезност, непроницаемост и безразличие.

Само две букви обозначават нашата посока.
"Моите принципи препоръчват това, но Исус търси от мен нещо друго."
"Исус ме съветва да направя това, но аз не мога да го направя."

Посредством една проста и малка дума ние изповядваме своята вяра или признаваме своята неефективност.

Нека си спомним, че въпреки, че е бил бит с камъни и преследван Павел от Тарс (апостол Павел) можел все още да потвърди победоносно пред Филипяните:

"Аз мога да направя всичко чрез него, който ме укрепва."

Избягвайте Кавгите

Франсиско Кандидо Шавиер
Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа Еммануел


Избягвайте Кавгите

- Глава 98 -

"А Господният слуга не бива да се препира, 
но да бъде кротък към всички, 
способен да поучава, търпелив."
ап. Павел (II Тимотей 2:24)

Избягвайте тези, които търсят караниците, докато служат на Господа.

Те не търсят божествената яснота за сърцето. Те просто спорят за слава и да изпъкнат в областта на мимолетните обстоятелства. Докато анализират свещените писания, те не извличат от тях необходимите ресурси за лично просветление, а по-скоро това е средство за признание на посредствената им личност.

Те се борят с тези, които не възприемат личните им идеи; те не одобряват служби, които не им позволяват директен контрол; те не сътрудничат, освен ако не са начело; те не виждат полза освен в задачите, за които те самите са отговорници. Те изпитват удоволствие от дългите спорове върху това къде да сложиш запетайката и  губят безбройни дни откривайки очевидни противоречия сред писатели посветени на идеалите на Исус. Те никога не намират време за служене с Християнско смирение, защото са заинтересовани само от своето собствено признание. Те винаги възприемат за странно спрежението на глаголите - да помагам, да прощавам и да служа. Те неизменно се фиксират върху несъвършенствата на човечеството и критикуват само поради лошия навик да откриват недостатъците. Те създават кавги за всички подробности от евангелското наставление, и когато се появи възможност за конструктивен спор, те измислят нови мотиви да създават смут.

Онези, които се придържат към Изкупителното Евангелие поради дух на спор и съперничество са най-големите и най-трудно забележими врагове на Царството на Бога.
За учениците е решаващо да бъдат нащрек, така че да не изгубят себе си в бълнуването на язвителни непотребни думи.

Ние не бяхме извикани за кавги, а да служим и да се учим с Учителя; нито бяхме повикани да въздигнем "аза" на един трон, а да изпълним най-висшия замисъл за съграждане на Божието Царство вътре в нас.

Конфликт

Франсиско Кандидо Шавиер
Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа Еммануел

Конфликт

- Глава 136 -

"И така, намирам този закон, 
че при мене, който желая да върша доброто, 
злото е близо."
ап. Павел към Римляни (7:21)

Искрените ученици на Евангелието, какъвто е Павел от Тарс, откриват огромен конфликт в своята собствена природа. Почти винаги те се изправят срещу големи проблеми, докато свидетелстват. В точният момент, когато искат да изразят присъствието на Божествения Спътник в сърцето си, една дума или едно преходно поведение ги предава пред собствената им съвест, което показва упорството на стари слабости.

Повечето изпитват чувства на срам и печал.
Някои приписват тези провали на влиянието на зли духове и обикновено търсят този враг извън себе си, докато в действителност трябва да излекуват нежелателна причина вътре в тях, която ги поставя в синхрон с вибрацията на злото.

Не може да има съмнение, че ние все още се намираме на един етап, който е далеч от това да можем да живеем свободни от враждебни вибрации; и все пак, ние трябва да потвърдим вътре в самите себе си истината за наблюденията на Павел.

Докато хората остават в състояние на студено безразличие или нервно твърдоглавие, те не са призовани да направят един чист анализ; все пак, още щом те се събудят към духовното обновление, техния  вътрешен лагер става едно бойно поле.

Срещу проблясващите стремежи към доброто във всеки ден, който отминава в душата ни се надига един тежък багаж от събрани сенки, които са се случили в предходни векове. За това е крайно необходимо ние да запазваме голямо спокойствие и да сме устойчиви на нашия път, така че прогреса, който сме постигнали да не бъде загубен.

Господ ни гарантира яснотата на днешния ден, за да можем да забравим мрака на вчерашния, докато се подготвяме за утрешния, докато проправяме своя път към вечната светлина.

Задължителни етапи

Франсиско Кандидо Шавиер
Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа Еммануел

Задължителни етапи

- Глава 13 -

"За това покайте се и се обърнете,
за да се заличат греховете ви, 
и така да дойдат осветителни времена
от лицето на Господа"
Деяния на Апостолите (3:19)


Нетърпеливите вярващи почти винаги считат, че задачата по изкупление се изпълнява чрез средствата на няколко конвенционални процедури и при това само с едно определено количество външни действия те могат да получат най-възвишените титли, редом до Божествените Пратеници.
Мнозинството от Римокатолиците напълно вярват в освобождаването от изпитания чрез извършването на външни церемонии; много Протестанти вярват, че те са в пълно духовно общение с Небесата просто като изпеят няколко химна; докато един голям брой Спиритисти вярват, че те се намират в близка връзка с висшите откровения, само защото са посетили няколко духовни сесии.
Всичко това съставлява една ценна подготовка, но не е всичко.
Има едно вътрешно просветляващо усилие, без което никой човек не може да проникне в обителта на Божествената Истина.
Думите на апостол Петър към народните маси съдържат обобщение на великия план за същностната трансформация, която всеки човек ще трябва да премине с цел да постигне щастието от единението с Христос. Съществуват задължителни етапи за това осъществяване, защото никой не може изведнъж да достигне вечната светлина на върха.
Преди всичко грешните трябва да се покаят, да признаят размера и степента на техните злини и накрая да се обърнат с цел да достигнат успокоение до степен на мир и покой от присъствието на Бог вътре в тях.
Веднъж достигнали до там те ще бъдат способни да създадат Божието царство вътре в себе си.
Ако вие вече сте разбрали мисията на Евангелието, вие ще знаете на кой етап сте и какво трябва да направите за да се придвижите към следващия етап.