Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Wednesday, December 6, 2017

Обсебване 2 част - ПРИЧИНИ

Нека сега разгледаме четири причини за обсебване, чрез които ще видим и вибрационния афинитет и фактора на моралните недостатъци в тези различни случаи.


МОРАЛНИ НЕДОСТАТЪЦИ


Тази причина е директен резултат от закона за морален афинитет, според който ние привличаме компанията на други, и инкарнирани и дезинкарнирани, чиито идеи и склонности са подобни на нашите собствени. Например един човек, който мисли и действа поради слабости като гордост, завист, алчност, омраза и т.н., както и такъв, който участва в нездравословно поведение като злоупотребата с алкохол, наркотици, дори храна, безразборна и/или насилствена сексуална активност, умишлено малтретиране на други хора и т.н., ще привлекат, според природния закон, духовни спътници с подобен характер, на които им доставя удоволствие да гледат деянията на такъв индивид, и които дори се "хранят" от енергията, която такъв човек излъчва. Освен това, когато развитието на такива нисши чувства и поведение стане навик, тогава човека стабилно задържа една и съща вибрационна честота като на своите объркани нисши духовни спътници, които по този начин са способни да се вплетат в една силна психична и енергийна връзка с него.

От там започва токсичното влияние, чрез което обсебващия дух се възползва от негативните склонности на човека и окуражава в него дори повече от същото, което само води до още по-голям емоционален и духовен дисбаланс у жертвата, в допълнение, че става трудно за този човек веднъж след като е създал такова силно обединение, да сложи край на нездравословните си привички, дори когато човек желае това.

В друг пример ние можем да видим как вибрационната честота на един индивид може дори да доведе до такива "паразитни" отношения с един нещастен дух, който може дори непреднамерено и/или несъзнателно да влияе върху инкарниран дух. Ние всички сме чували израза "Нещастието обича компания" (или бг варианта - Едно зло никога не идва само). Един човек, който е психически/ментално фиксиран върху песимистични идеи или други саморазрушителни мисли и чувства от най-различен сорт може също да привлече към себе си един нещастен дух, който да споделя неговите чувства, и който става "привързан" към него като един магнит, както в първия пример, само ще обостри емоционалното мъчение на човека.


НАСТОЯЩИ РЕЗУЛТАТИ/ СЛЕДСТВИЯ ОТ МИНАЛИ ПРИЧИНИ

Част 1 от 2: Един акт на отмъщение

Спиритизма ни учи, че нашето страдание се явява един директен резултат от нашите собствени грешки и лошото използване на нашата свободна воля, и че ако причината за нашето страдание не произлиза от събития в настоящия живот, то неминуемо има корени в едно предишно съществуване. Тези две послания са показани добре в тази втора причина за обсебване, която представлява наш личен морален дълг, последиците от който са ни застигнали. Моля, отбележете си, че едно състояние на страдание никога не е равностойно или безусловно посочващо към едно обсебване; все пак то представлява една форма на страдание, което може да е резултат от наши минали действия.

Един пример за такава причина и една много преобладаваща форма на духовно обсебване е открита в отмъстителните действия на нашите дезинкарнирани неприятели.
Алан Кардек пише: "Обсебването почти винаги е израз на отмъщение търсено от един дух, корена на което често се намира в отношения в които обсебената жертва е имала с обсесора в едно предшестващо съществуване." Духовете, които се инкарнират на планетата Земя все още са много далеч от тяхната еволюционна цел и са морално и интелектуално несъвършени; когато някой ни нарани по някакъв начин, ние често сме подтиквани от нашите нисши тенденции да потърсим отмъщение. Вместо това, показвайки невежество или просто игнорирайки моралните правила на нашите религии, които могат да ни покажат един по-добър път, ние искаме онзи, който ни е накарал да страдаме да изстрада точно същото. Когато си тръгнем за духовното ниво, при смъртта на нашето физическо тяло, ние не изоставяме подобни негативни склонности, само защото сме оставили физическото си тяло назад. Ние носим със себе си всички чувства, които сме развили на Земята, и добри и лоши, тъй като запазваме своята индивидуалност. Следователно, когато не се помирим с враговете си преди нашата "смърт", ние носим своите чувства на ненавист и желанието за отмъщение с нас и продължаваме да работим по тях, дори от духовното ниво. Когато индивида, обект на нашите желания за отмъщение, остане или се върне в материалния свят, така започва процеса на обсебване породено от отмъщение.

Този вид обсесор е толкова завладян от болката на своето страдание и желанието да вземе справедливостта в свои ръце, че развива тотална ментална фиксация, при която за него цялото време спира и той е заслепен за всичко друго освен измъчващата го ситуация. И така той започва да преследва врага си. Веднъж е бил жертва в миналото, сега той става престъпника на деня и търси да свали долу онзи, когото счита отговорен за своето страдание - жертвата на деня.

По тази причина ние казваме, че обсебения индивид живее последиците от своите собствени действия.*1 Паметта на инкарнирания индивид временно е замъглена от влиянието на неговото материално съществуване и той не е съзнателен за каквато и да е подобна мотивация от страна на някой друг да го нарани.*2 Много хора са все още невежи по отношение на духовния живот и дори за самата възможност за такова действие върху тях от някой, когото те не могат да видят. Техния дух обаче запазва този спомен и като такъв пренася продължаващите чувства на презрение, които първоначално са го довели до действията предизвикали тази ситуация, или вината от извършването на тези действия. Кредитора и неговия длъжник често се срещат в духовната сфера, когато духът на инкарнирания индивид е частично освободен, докато тялото спи, и тази конфронтация подпомага такива чувства да се запазват пресни. В часовете на събуждане зловредните чувства дори на подсъзнателно ниво подготвят сцената за една психична връзка между духа и инкарнирания индивид. Тогава, ако инкарнирания човек не успее да бъде бдителен и да проследи своите мисли и действия, и така се поддаде на нисши наклонности, в последствие той ще понижи вибрационната си честота и ще отслаби собствените си духовни защити, отваряйки вратата неговия преследвач да предприеме действия.


*1 - Също тук трябва да подчертаем, че един дух търсещ отмъщение срещу един човек може също така да предприеме действия срещу членове на семейството на този човек или някой друг, който е близко до него и който е по-чувствителен за влиянието на духа. Карайки този човек да страда духа успява да намери начин да накара главната си мишена да страда по същия начин.

*2 - Бележка: това е причината защо ние трябва да се молим за враговете си, дори да не мислим, че някой може да има нещо срещу нас.НАСТОЯЩИ РЕЗУЛТАТИ/ СЛЕДСТВИЯ ОТ МИНАЛИ ПРИЧИНИ


Част 2 от 2: В търсене на стар съучастник


Втория начин, по който една причина от миналото се превръща в един настоящ мотив за обсебване, е когато жертвата на обсебване в настоящия живот представлява за обсебващия дух един съучастник в престъпления извършени заедно по време на предишно общо земно съществуване. Такъв един обсесор сега търси този индивид, "партньора му в престъплението", когото не иска да изгуби, и се опитва да направи всичко възможно да задържи този човек в своята траектория/ път и да поддържа живо неморалното поведение, което са споделяли в тяхното безскрупулно минало. Още веднъж, подсъзнателната вина на инкарнирания индивид, събрана на едно с една нещастна липса на самонаблюдение отварят възприемчивостта на този индивид към упоритите мисловни вълни излъчвани от неговия преследвач, позволявайки така да се стартира процеса на обсебване.


Неразвит Медиумизъм

Тук ние имаме предвид по-остензивния/ манифестиращ медиумизъм, който определени хора могат да притежават, без все още да са го развили или употребявали, може би от незнание за неговото съществуване или от възможен страх. Вероятно е също този човек да не оценява факта, че една такава способност е начин да  поправя стари грешки и да помага на други в нужда. Спиритизма може да помага на такива хора като: 

1 - като им помага да разпознаят знаците, по които се вижда, че има налична една медиумна способност.
2 - като им даде обучението, чрез което да разберат медиумизма и да не се страхуват от него;
3 - като ги учи каква е божествената цел на техните способности да комуникират с духовния свят.
4 - предупреждава ги за последиците от гордостта и другите видове нисше поведение, особено имайки предвид тяхната повишена чувствителност на външни влияния.

Истината е, че тази причина за обсебване не е действителен мотив за един нисш дух да се прицели в един индивид с токсични мисли и енергии. По-скоро е една много по-голяма уязвимост, тъй като такива хора са много по-чувствителни към действията на невежи или злонамерени духове. А ако също така някой дух, който изпитва сериозно недоволство към тях, те са още повече податливи на процеса на обсебване.
Все пак този индивид, както всички останали, не е беззащитен. Ако той държи мислите си извисени, ако отделя редовно време за учене, размисъл и молитва, и се отнася с доброта и състрадание към другите, то той ще поддържа едно високо вибрационно ниво, което ще служи като негова най-силна защита срещу негативни влияния, и което също ще привлича компанията на добри духове, които ще му помагат като го защитават и го водят в правилната посока.

Тук трябва да отбележим, че веднъж след като обсебването обхване човека и той потърси помощ например в един Спиритистки Център, където неговият медиумизъм може да бъде разпознат, то в този момент не е подходящо той да развива способността си. Необходимо е първо човека да премине едно лечение на обсебването като едновременно с това работи по подобрението на морала и вибрационното качество на своите мисли и поведение. Той трябва да се стреми да възстанови моралното си и духовно равновесие, да изучава нравствените и философски поучения на Спиритизма и да участва в Спиритисткия Център, да научи за феномена и да упражнява медиумизма преди да започне да прилага своята способност в полза на другите. Търпение, упоритост и вяра е всичко, което е необходимо за да следва своя път към възстановяване/ реабилитация и в края на краищата, към една удовлетворителна работа.


Слабо Развит Медиумизъм

Както пише Ригонати: "Едно лошо използвано медиумство може да доведе до едно жестоко обсебване. Медиума, който не знае как да завърши своята задача, или прави това от собствен интерес, бива изоставен от добрите духове и става един затворник на престъпни духове, които никога няма да го оставят на мира."

Тази причина е една комбинация от закона за моралния афинитет заедно с една повишена чувствителност на духовни влияния присъща за медиумистичната способност. В "евангелие според Спиритизма" Алан Кардек пише: "Медиуми, които следват един неправилен път, вършат повече вреда, отколкото добро за спиритистката кауза, и последствието е че повече от един човек ще преживее забавяне на своя прогрес, поради нещастните впечатления, които някои медиуми оставят у хората. Ето защо тези, които са надарени с тази дарба ще трябва да отговарят за начина, по който я ползват, защото са я получили само с цел да правят добро на своите събратя човеците.
Медиумите, които искат да бъдат подпомагани от добри духове, трябва да работят за подобрение на себе си. Онези, които искат тяхната дарба да се развие допълнително и да се обогати, трябва да обогатят себе си морално и да отказват да правят неща, които биха отвърнали медиумизма от неговото провиденческо предназначение.

Ако понякога Добри Духове използват морално несъвършени медиуми, това е с цел да им дадат добър съвет и така да ги поведат по пътя на доброто. Все пак, ако духовете срещнат едни вкаменени сърца и ако техния съвет бъде игнориран, те ще си тръгнат и терена ще бъде открит за влизане на всякакви злонамерени духове.

Всички медиуми служещи на истината трябва да имат една обща цел:

- да уважават и ценят доверието на Добрите Духове и да затворят вратите за лекомислените. Без това посвещение медиумизма се превръща в една празна дарба и дори може да се окаже вредна за човека, който я притежава, тъй като може да се изроди в едно духовно разстройство."

Друг въпрос по отношение на този тип обсебване е, че твърде често медиуми, които използват своята способност с намерение за благородни цели като разпространение на любов, състрадание и истина, биват мишена на злонамерени духове, които може да нямат нищо лично против тях, а по-скоро презират добрите намерения на медиума и усилията му да донесе покой и щастие на другите, както и духовния прогрес, който по този начин и самият медиум ще постигне.
Медиумите с повишено внимание трябва да следят за такива духове и винаги да са бдителни към своите мисли и поведение, внимателни да не се възгордеят или да станат твърде самоуверени, защото последното е знак за недостатъчна бдителност, точно това, което измамния дух търси. Такава гордост е слабост, която ще позволи на духа да подведе и предаде медиума, с крайното намерение да го отклони от пътя и да сложи край на добрите му дела.

Към част 3 ...


Източник: http://www.explorespiritism.com/

ОБСЕБВАНЕ 1 част - дефиниция и режим на действие

ВЪВЕДЕНИЕ

Навсякъде около нас има духове от различни нива на еволюция и морално и интелектуално развитие, които редовно ни влияят чрез техните внушения и интуиция, били те позитивни или негативни, в зависимост от природата на духа. Това е защото, материалния свят, в който ние живеем оперира в едно постоянно взаимодействие с духовната сфера, която съществува паралелно с него. Съществата от двата свята са способни да влияят и да си въздействат едно на друго.

Духовете са способни да си въздействат един на друг чрез мисъл, първо, в роля на мисъл, което е механизма зад духовните комуникации, и второ, защото най-дълбоките (дори подсъзнателни) мисли, на който и да е дух определят природата и качеството на неговите собствени вибрации, или енергии, които в крайна сметка оказват влияние върху тези, които са около духа, по подобен начин, привличат други с подобен характер, идеи, емоции и т.н. Това влияние може да бъде позитивно или негативно, в зависимост от природата на духа, който упражнява влиянието и когато едно негативно влияние стане настойчиво и насочено, тогава то приема формата на това, което спиритистите наричат обсебване.


ДЕФИНИЦИЯ

В контекста на Спиритизма, ние използваме термина обсебване, както е написала Суели Калдаш Шуберт, за да идентифицираме ситуацията, при която "някой, дезинкарниран или инкарниран, упражнява едно негативен психически натиск над някой друг, по каквато и да е причина, чрез метода на фино сугестиране, подбуждане или принуда и с цел господство/ власт, един процес, който постоянно се повтаря на Земята, както и в нисшите духовни нива."


Наличието на едно духовно обсебване винаги сочи към една морална недостатъчност, както в обсебения, така и в обсесора. Подобно, духове, които обсебват други винаги са по същност нисши, тъй като възвишените или по-висшите духове винаги са благородни в техните чувства и поведение. Последните наистина се опитват да ни съветват в нашите мисли и дела, но такова влияние е винаги позитивно, и те никога не търсят да налагат своята воля над нашата.

Обсебването може да се насочи от дезинкарниран към дезинкарниран, от дезинкарниран към инкарниран, от инкарниран към дезинкарниран, или от инкарниран към инкарниран.
*инкарниран - дух въплътен в тяло
*дезинкарниран - дух, след смъртта, освободен от телесна обвивка

Когато ние използваме, видим или чуем термина обсебване в контекста на Спиритизма, по-често се отнася до случай на един дезинкарниран дух, който влияе зловредно върху инкарниран човек. В крайна сметка, това може би е най-лесното и най-вероятно да се случи, в резултат на предимството, което дезинкарнирания дух има, когато той е в състояние да остане невидим за своята жертва. на този тип обсебване ще се фокусираме и ще обсъдим тук.


РЕЖИМ НА ДЕЙСТВИЕ 

Всички ние сме медиуми, било то манифестиращи или не, ние сме открити за влиянията на обитателите на духовното ниво, макар да варираме в нашата степен на сензитивност. Както казахме и преди, характера на такова влияние е пряко свързано с нашите собствени вибрационни качества, с други думи, моралното естество на нашите собствени мисли, намерения и действия; това е така поради закона за афинитета, според който ние привличаме тези, които мислят подобно на нас и за едни и същи неща, и чиито желания и поведение са подобни на нашите. Ключовата точка тук е, че независимо от причината за обсебващото действие на духа към неговата жертва, то вибрационния афинитет помежду двамата позволява духа да упражнява някаква степен на контрол на ума и/или вибрационно изменение върху индивида.

Ключовата характеристика на едно обсебване, в сравнение с едно преминаващо негативно духовно влияние, е регулярност и последователност на зловредното влияние на духа над индивида. Обсебващи духове, които действат преднамерено, са изключително упорити и вярват, дори когато намерят една първоначална или крайна резистентност, отпор в своята жертва, че чрез устойчивост в крайна сметка те ще постигнат и поддържат доминацията, която желаят. Дори, когато са несъзнателни са техните негативни влияния, афинитета и настройването, което е установено между обсебения и обсесора ги държат и двамата свързани един с друг и предмет на последиците от такова взаимно влияние.ПРОГРЕСИРАНЕ НА ОБСЕБВАНЕТО

Едно обсебване може да се открие в разнообразни степени на напредък, съответно показващо характеристики, които също варират в своята природа и строгост. Най-леката степен на влияние е наречена - обикновено обсебване, в което духът започва да преследва мислите и идеите на своя субект, чрез повтарящи се внушения, които в крайна сметка индивида улавя и най-често обърква като свои собствени. По подобен начин, чрез ефекта на тези променени мисли и/или чрез трансфера на флуиди или енергии, с които обсебващия дух бележи своя субект чрез вмешателство на своя собствен периспирит* в този на субекта, обсебения индивид ще преживее изменения в своето емоционално състояние и/или едно влошаване на вече съществуващ нездравословен емоционален дисбаланс.
* периспирит - полу-материалната обвивка на духа, чрез която е осъществена връзката с материята и физическото тяло при въплъщението на духа.

Ако обсебения човек не разпознае и предприеме ефективни действия за да промени своите нездравословни мисловни модели и всякакво поведение в резултат на тях, вратата, която той е отворил за духа, който го е взел за мишена само ще се отвори по-широко, чрез което той допълнително ще се съгласи с нарастващия психически натиск и флуидна намеса упражнявани от духа. Като една допълнителна последица духовния дисбаланс и емоционалното смущение могат да се отразят на физическото състояние, довеждайки до някакъв вид физическа болест или разстройство. С времето и ако не бъде предприето действие да го спре, обсебването естествено ще прогресира, позволявайки на обсебващия дух на всяка стъпка все по-голяма степен на контрол. Накрая процеса може да достигне по-сурови етапи на покоряване, което понякога се нарича притежание, което включва един натиск с голяма сила, който блокира волята на жертвата, която след това действа в съответствие с волята на своя потисник. Това прогресиране на обсебването може да достигне кулминация като една абсолютна зависимост на жертвата от духа/духовете, които я покоряват, в която обсесора доминира дори над физическото тяло на своя субект, без инкарнирания дух на последния въобще да напуска тялото, тъй като това пълно разделение се случва при смъртта.


Нека сега разгледаме четири причини за обсебване, чрез които ще видим и вибрационния афинитет и фактора на моралните недостатъци в тези различни случаи.


МОРАЛНИ НЕДОСТАТЪЦИ


Тази причина е директен резултат от закона за морален афинитет, според който ние привличаме компанията на други, и инкарнирани и дезинкарнирани, чиито идеи и склонности са подобни на нашите собствени. Например един човек, който мисли и действа поради слабости като гордост, завист, алчност, омраза и т.н., както и такъв, който участва в нездравословно поведение като злоупотребата с алкохол, наркотици, дори храна, безразборна и/или насилствена сексуална активност, умишлено малтретиране на други хора и т.н., ще привлекат, според природния закон, духовни спътници с подобен характер, на които им доставя удоволствие да гледат деянията на такъв индивид, и които дори се "хранят" от енергията, която такъв човек излъчва. Освен това, когато развитието на такива нисши чувства и поведение стане навик, тогава човека стабилно задържа една и съща вибрационна честота като на своите объркани нисши духовни спътници, които по този начин са способни да се вплетат в една силна психична и енергийна връзка с него.

От там започва токсичното влияние, чрез което обсебващия дух се възползва от негативните склонности на човека и окуражава в него дори повече от същото, което само води до още по-голям емоционален и духовен дисбаланс у жертвата, в допълнение, че става трудно за този човек веднъж след като е създал такова силно обединение, да сложи край на нездравословните си привички, дори когато човек желае това.

В друг пример ние можем да видим как вибрационната честота на един индивид може дори да доведе до такива "паразитни" отношения с един нещастен дух, който може дори непреднамерено и/или несъзнателно да влияе върху инкарниран дух. Ние всички сме чували израза "Нещастието обича компания" (или бг варианта - Едно зло никога не идва само). Един човек, който е психически/ментално фиксиран върху песимистични идеи или други саморазрушителни мисли и чувства от най-различен сорт може също да привлече към себе си един нещастен дух, който да споделя неговите чувства, и който става "привързан" към него като един магнит, както в първия пример, само ще обостри емоционалното мъчение на човека.

Към част 2 ...


Източник: http://www.explorespiritism.com/

Saturday, December 2, 2017

Духът на амбициозният учен - духовни причини за физическите страдания

Защо понякога съдбата на някои хора е само мъки и страдания от люлката до гроба?
Как се обяснява това с миналите ни постъпки в предшестващи животи?


Едно обяснение дадено на спиритистки сеанс за големите физически страдания на една жена през целия и живот от раждането до смъртта.

Saturday, November 11, 2017

Клара - страдащ дух, сеанси на Парижко Спиритическо общество 1861г.

Парижко Спиритическо общество 1861г. - Духът на Клара

Клара - страдащ дух

Парижко Спиритическо общество 1861г.

Духът, който осигури следващото общуване,
беше на жена, която медиума познаваше приживе,
и чието поведение поради характера и
напълно оправдава
мъчението, което тя преживяваше.
Нещо повече - тя беше обхваната
от прекалено чувство
на гордост и егоцентричност,
което се отразява в третото общуване с нея,
особено, когато тя очаква медиума
да обръща внимание единствено на нея.
Тези общувания са получени по различно време
И последните три вече показват
един виден прогрес в състоянието на духа,
благодарение на грижите на медиума,
който е поел нейното морално обучение.

Откъс от книгата "Рай и Ад"
на Алан Кардек
-
превод: П. Николова
spiritismallankardecbg.blogspot.bg


Saturday, October 7, 2017

Дивалдо Франко за спиритистките медиумни събиранияКакво е медиумно събиране и действително помагат ли инкарнирани хора на дезинкарнирани духове по време на такива срещи разказва бразилския медиум Дивалдо Франко.
Дивалдо Франко за своята дарба и за най-голямата опасност за медиумите

Бразилския медиум Дивалдо Франко отговаря на въпроси за своята медиумна дарба на огледално психографиране и писане на чужди езици.
Какви препоръки дава и кои са най-големите опасности, на които са изложени медиумите в своята работа?

Wednesday, September 27, 2017

ПОКАНА ЗА ПРАВЕДНОСТ

ПОКАНА ЗА ПРАВЕДНОСТ 

“Но когато те поканят, иди."
Исус (Лука, 14:10)

По всяко време праведността е съставлявала божествения фонтан способен да осигурява безсмъртни ценности. Индивида, който разсъждава, трябва да е наблюдавал, че периода на детството е една съвкупност от призиви, покани да тръгнем към върховния извор.

Свещената покана се повтаря година след година. Тя слиза долу чрез нашите обичащи човешки родители, нашите академични ментори, от здравословния материал за четене, от религиозните чувства, и от нашите общи приятели.
И въпреки това много малко умове достигат юношество с внимание фокусирано върху един по-висш призив. Почти всички хора слушат призивите от нисш характер, забравяйки своите ценни задължения.

Независимо от това призивите продължават да идват.
Тук това може да бъде една книга от приятел тихо разкриваща истина;
там може да е един щедър спътник, който настоява за съществуването на просветлени реалности на живота.

Бунтарството в човека все пак, дори след зрялост, обикновено се смее безсъзнателно, продължавайки да преминава в един принудителен ход в посока на естествените разочарования, което ще наложи по-балансирани мисли.

В Евангелието на Исус поканата за праведност е облечена във вечната истина. Приемайки я, ние ще бъдем в състояние да продължим към срещата с нашия Отец без колебание.

Ако християнския тромпет вече е достигнал ушите ви, приемете истината му без колебание.
Не чакайте за бодлите на необходимостта.
По време на буря става по-трудно да се види пристанището.
Мнозинството от нашите братя на Земята вървят към Бог под ултиматума на много болка, за това не чакайте за ударите от сенките, когато можете спокойно да следвате ясните пътеки на любовта.


XAVIER, Francisco Cândido.
Our Daily Bread – Item 39 - By the Spirit Emmanuel
– Spiritist Alliance for Books. Published by ISC 2005.