Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Книги на Спиритизма

Изучаването на трудовете на Алан Кардек е фундаментално за правилното разбиране на Доктрината на Спиритизма. 

Книга на Духовете - Съдържа принципите на Доктрината на Спиритизма: 
за безсмъртието на душата, 
природата на Духовете 
и тяхната връзка с хората, 
моралния закон, 
настоящия живот, 
бъдещия живот, 
и съдбата на човешката раса – според учението на Духовете от висш ранг, предадено чрез различни медиуми, събрано и подредено от Алан Кардек. 
http://www.spiralata.net/s.php?SearchType=1&find=%EA%E0%F0%E4%E5%EA


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Книга на медиумите - наставленията, дадени от Духовете от висш ранг относно неща, засягащи човечеството, техните отговори на зададените им въпроси, събрани и старателно подредени, представляват цялото нравствено и философско учение под названието Спиритизъм. Следователно Спиритизмът е учение, базиращо се на съществуването, проявите и учението на духовете. Философската част на това учение е напълно изложена в "КНИГА НА ДУХОВЕТЕ", а практическата и опитна част – в "КНИГА НА МЕДИУМИТЕ".  http://www.spiralata.net/s.php?SearchType=1&find=%EA%E0%F0%E4%E5%EA////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Евангелие според Спиритизма - Съдържа обяснения на моралните максими на Христос и тяхното приложение при различни обстоятелства в нашия живот.


Насъщния Хляб Днес, психографирана от Франсиско Кандидо Шавиер, продиктувана от духа Еммануел - Тази книга е част от една забележителна колекция, която включва "The Way, The Truth and the Life", "Living Spring" и "Vineyard of Light".
Колекцията е написана от духа Еммануел, който се стреми да води Спиритистите в практикуването на Християнските принципи, подканвайки ги да намерят в уроците на Исус тяхната вътрешна трансформация, която не може да бъде отлагана.

В 180 те глави на книгата авторът брилянтно коментира върху няколко стиха от Новия Завет. От всяка страница блика дълбочина на идеите и лекота на формата, в която те са обрисувани.
Духовния автор показва Спиритизма съответно базиран върху уроците от Новия Завет като една възможност за работа и растеж за онези, които копнеят за обновление на ума си.

Насъщния Хляб Днес е храна за духа, която го прави по-силен за ежедневните борби.

Предговор от Еммануел - В Християнска служба - http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2018/05/blog-post_61.html
Глава 1 - Да се залавяме за работа - http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2018/05/blog-post_13.html
Глава 2 - Помислете малко - http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2018/05/blog-post_55.html
Глава 3 - Ралото -  http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2018/05/blog-post_70.html
Глава 4 - Преди служене -  http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2018/05/blog-post_43.html
Глава 5 - Заплати - http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2018/05/blog-post_27.html
Глава 6 - Използвайте Светлината - http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2018/05/blog-post_14.html
Глава 9 - Божествения Работник - http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2018/05/blog-post_16.html
Глава 13 - Задължителни етапи - http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2018/05/blog-post_48.html
Глава 23 - Не всеки я притежава - http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2018/05/blog-post_30.html
Глава 47 - Трудността да се харесаш на другите  - http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2018/05/blog-post_2.html
Глава 51 - Помогни си сам - http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2018/05/blog-post_26.html
Глава 79 - Частицата "но" и Учениците - http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2018/05/79.html
Глава 83 - Според любовта - http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2018/05/blog-post_63.html
Глава 90 - Божествения Работник - http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2018/05/blog-post_16.html
Глава 92 - Бог не изоставя - http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2018/05/blog-post_94.html
Глава 98 - Избягвайте кавгите - http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2018/05/blog-post_71.html
Глава 134 - Духовно Хранене - http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2018/05/blog-post_21.html
Глава 135 - Необходимото обновление - http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2018/05/blog-post_20.html
Глава 136 - Конфликт - http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2018/05/blog-post_78.html

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Писмо от един тийнейджър в духовния свят - Шико Шавиер посредством духа Нейо Лусио https://drive.google.com/file/d/1Mzf--37ZdLSeK63fyDTtQPdMNhtM6pDm/view?usp=sharing
Накратко за книгата тук: http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2018/05/blog-post.html


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Книги на английски език - може да се намерят в Гугъл безплатно по име на автор Allan Kardec, Fransisco Candido Xavier, Leon Denis...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Книги на руски език

Франсиску Кандиду Ксавьер – Наш дом. Жизнь в духовном мире 
https://drive.google.com/file/d/0B_-1zfOjQUeHUGZsMi1rM1Uyc2c/view?usp=sharing


АЛЛАН КАРДЕК - РАЙ И АД
ИЛИ БОЖЕСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ТОЛКОВАНИИ СПИРИТИЗМА 
https://drive.google.com/file/d/0B_-1zfOjQUeHYXpza2kzOWxwTlk/view?usp=sharing

Бытие - ЧУДЕСА И ПРЕДСКАЗАНИЯ В ТОЛКОВАНИИ СПИРИТИЗМА
ОПИСАННЫЕ АЛЛАНОМ КАРДЕКОМ
https://drive.google.com/file/d/0B_-1zfOjQUeHc1FtRG5PcTMxZzg/view?usp=sharing


ЕВАНГЕЛИЕ В ТОЛКОВАНИИ СПИРИТИЗМА
СОДЕРЖАЩЕЕ
ОБЪЯСНЕНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ИЗРЕЧЕНИЙ ХРИСТА
ИХ СООТВЕТСТВИЕ СО СПИРИТИЗМОМ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЕ
К РАЗЛИЧНЫМ СИТУАЦИЯМ ЖИЗНИ

https://drive.google.com/file/d/0B_-1zfOjQUeHRHFMTE5ZUmV3ZGc/view?usp=sharing

No comments:

Post a Comment