Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Въведение в СпиритизмаВидео Лекции:

УРОК 3 


Спиритизма и АЛАН КАРДЕК - https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=PgHA55akQFw


УРОК 4 

Дух, Периспирит и Тяло - https://www.youtube.com/watch?v=1_RdkSjs7v4 УРОК 6 

ДИСКАРНАЦИЯ  (дезинкарниране)
   -  https://youtu.be/0oPggrfs-jk?list=PLnTgcZReG7_qaRFvIqS5OtTBmMhLyqaZu
Доктрина на Спиритизма

Какво представлява доктрината на Спиритизма

• Това е набор от закони и принципи, каквито са разкрити от Висшите Духове  и съдържащи се в трудовете на Алан Кардек, които изграждат установените правила на Спиритизма: Книга на Духовете, Книга на Медиумите, Евангелие според Спиритизма, Рай и Ад, и Генезис.

• „Спиритизма е една наука, която се занимава с природата, произхода и съдбата на Духовете, както и връзките им с материалния свят.”
Алан Кардек  (Qu'est-ce que le Spiritisme? - Préambule)

• Спиритизма осъществява това, което Исус е казал за обещания Утешител, като дава знания за тези неща, които позволяват на Човека да узнае от къде идва, на къде отива и защо се намира на Земята; и така привлича човечеството към истинските принципи на Божия закон и предлага утеха чрез вяра и надежда.”
Алан Кардек
(Евангелие според Спиритизма - Гл. 6 - Точка 4)


Какво разкрива

• Тя разкрива нови и по-дълбоки концепции по отношение на Бог, Вселената, Човешките Същества, Духовете и Законите, които управляват самия живот.
• Нещо повече, тя разкрива какво сме ние; от къде сме дошли; накъде отиваме; каква е целта на нашето съществуване; и каква е причината за болката и страданието.


Какво обхваща

• Давайки нови концепции относно Човешките същества и всичко, което ги заобикаля, Спиритизма се докосва до всички области на познанието, човешки дейности и поведение, и така дава началото на една нова ера за възстановяване и регенерация на Човечеството.
• Спиритизма може и би трябвало да бъде изучаван, анализиран и практикуван във всички фундаментални аспекти на живота, като: наука, философия, религия, етика, морал, образование, и социални отношения.Фундаментални положения на доктрината

• Бог е Върховния разум, първопричина за всички неща. Бог е вечен, неизменен, нематериален, уникален, всемогъщ, върховно справедлив и добър.

• Вселената е Божие творение. Тя обхваща всички разумни и неразумни същества, както одушевени, така и неодушевени, материални и нематериални.

• В допълнение на материалния свят населен с инкарнирани Духове, които са Човешки Същества, съществува и духовния свят, населен от дезинкарнирани (безтелесни, невъплатени във физическо тяло) Духове.

• Във Вселената има и други населени светове със същества на различни степени на еволюция: някои равни, други повече или по-малко развити от Човешките Същества.

• Всички Природни Закони са Божествени Закони, защото Бог е техен автор. Те покриват както физическите, така и моралните закони.

• Човешко Същество е един Дух въплътен в едно материално тяло. ПЕРИСПИРИТ е полу-материалното тяло, което съединява Духа с физическото тяло.

• Духовете са разумните създания на Творението. Те съставляват светът на Духовете, който предхожда и надживява всичко.

• Духовете са създадени прости и невежи. Те еволюират интелектуално и морално, преминавайки от по-нисък ранг към по-висок, докато не постигнат съвършенство, при което те ще се радват на постоянно блаженство.

• Духовете запазват своята индивидуалност преди, по време и след всяка инкарнация (прераждане, въплъщение).

• Духовете се прераждат толкова пъти, колкото е необходимо за техния духовен напредък.

• Духовете винаги прогресират. По време на множеството им физически съществувания понякога те може да станат инертни (в застой), но никога не се връщат назад в развитието си. Скоростта за техния морален и интелектуален прогрес зависи от усилията, които те полагат за да постигнат съвършенство.

• Духовете принадлежат към различни рангове според степента на съвършенство, която са постигнали:
- Чисти Духове, които са постигнали максимум съвършенство;
- Добри Духове, които имат преобладаващо желание към доброто;
- и несъвършени Духове, характеризиращи се с тяхното невежество, склонност към зло и техните ниски страсти.

• Връзките между Духовете и Човешките Същества са постоянни и винаги са съществували. Добрите Духове ни привличат към добротата, поддържат ни в изпитанията на живота и ни помагат да ги понесем с кураж и смирение. Несъвършените Духове ни скланят към прегрешение.

• Исус е Водач и Модел за цялото Човечество. Учението, което той е преподавал и на което е служел като пример, е най-чистия израз на Божия Закон.

• Моралът на Христос, какъвто се съдържа в Евангелията, е пътя за прогреса на всички Човешки Същества. Прилагането му е решението на всички човешки проблеми и цел, която да бъде постигната от Човечеството.

• На Човешките Същества е дадена свободната воля да действат, но те трябва да отговарят за последиците от своите действия.

• Бъдещия живот отрежда за Човешките Същества наказания и радости в съответствие с уважението, което те показват или не показват към Божийте закони.

• Молитвата е един акт на поклонение на Бог. Тя се намира в Природния закон и е резултат от едно вродено чувство във всяко Човешко същество, точно както идеята за съществуването на Създателя е вродена.

• Молитвата прави Човешките Същества по-добри. Който и да се моли с плам и увереност, развива по-голяма сила срещу изкушенията на злото и Бог праща Добрите Духове да му помагат. Този тип помощ никога няма да му бъде отказана, когато е искрено поискана.


Практика на Спиритиста

• Всички Спиритически практики са доброволни и следват посоката на моралния принцип даден в Евангелието: „Давай безплатно онова, което си получил безплатно.”

• Спиритизма се практикува с простота, без каквито и да е външни форми на поклонение в рамките на Християнския принцип, че Бог би трябвало да се почита в дух и в истина.

• Спиритизма няма свое духовенство, нито приема или използва по време на своите срещи или практики следните: олтари, образи, свещи, шествия, тайнства, продажба на индулгенции, алкохолни или халюциногенни напитки, благовония, тютюн, талисмани, амулети, хороскопи, гадаене на карти, пирамиди, кристали, или някакви други предмети, ритуали или външни форми на поклонение.

• Спиритизма не налага своите принципи. Той кани онези, които се интересуват да го опознаят, да да подложат учението му на теста на разума преди да го приемат.

• Медиумизма, който позволява на Духовете да общуват с Човешките Същества, е една способност, която много хора имат у себе си с раждането, независимо от това, коя религия или вярвания те може да приемат.

• Практиката по спиритически медиумизъм е само това, което се упражнява основавайки се на принципите на Спиритическата Доктрина и е в Християнския морал.

• Спиритизма уважава всички религии и учения; цени всички усилия за правене на добро; работи за братство и дружба сред всички нации и народи, без значение на раса, цвят, националност, произход, културно или социално положение. Той също признава, че истински добрия човек, е този, който се съобразява със законите за справедливостта, любовта и милосърдието в най-пречистената им степен.


__ • __

“Да се родиш, да умреш, да се преродиш отново, и непрекъснато да прогресираш, това е Законът."

" Непоклатимата вяра е само онази, която може да се изправи лице в лице с разума във всяка Човешка епоха."

__ • __

Изучаването на трудовете на Алан Кардек е фундаментално за правилното разбиране на Доктрината на Спиритизма.No comments:

Post a Comment