Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Friday, February 17, 2017

Един Обсесор в Спиритисткия Център

Този превод от послание на духа Еммануел е вид терапия, първоначално прочитайки го на английски език се възхитих на посланието, но когато го преведох и смисълът му достигна на по-дълбоко ниво, вече беше успял да извади пред мен онова, което има нужда от светлина за да бъде трансформирано и пуснато. 
Дали е от силата на посланието или се случва да окаже такова въздействие, само ако човек е бил готов да се раздели вече с дълго задържани и потискащи чувства, нека всеки сам опита в себе си да го провери.





Един Обсесор в Спиритисткия Център

Думата "обсесор" се използва със значение на някой, който обсебва друг – обсесор може да бъде дезинкарниран дух (дух в състояние, когато не се намира във физическо тяло и прераждане), може да бъде и човек (което е инкарниран в тяло дух). Обикновено приемаме, че процеса обсебване се случва от дух към човек, но доста често се среща и друг вариант – от човек към друг човек (не случайно казваме, че някои отношения и връзки ни потискат и са обсебващи), или понякога дори от човек към дух (например, когато някой е починал и жив роднина е обсебил духа на починалия).

Г- Раймундо инициирал една сесия за обсесори в един популярен и доста натоварен Спиритистки център. Като един отличен учител Спиритист за повече от 30 години г-н Раймундо открил сесията с една молитва, търсейки помощта на Исус за освобождаване на всички братя и сестри присъстващи в този център от грижите на обсебванията. 

Г-н Раймундо забелязал един медиум в транс, през който се проявило едно духовно същество от нисшите зони, което твърдяло че страда от огромен гняв и негодувание поради отчуждение. Тогава г-н Раймундо започнал с основната процедура за разговор с обсесор, казвайки на духа обсесор, че той би трябвало да си прости това отчуждение, защото закона за любовта е нашето единствено спасение.

Духът участник в транса дал на г-н Раймундо пронизващ поглед и казал:
- Защо аз трябва да ти вярвам?
- Добре, братко – казал г-н Раймундо – Ние всички тук се намираме в един Спиритистки център, където се прилага учението на Исус. Тук ние помагаме на всички страдащи и нуждаещи се духове.
- А тогава вие помагате ли и на самия себе си, или се опитвате само да помагате на другите? – попитал духът от транса. Г-н Раймундо, като един опитен ментор и знаейки много добре как да не попадне в капаните на обсесора, бил слисан от този въпрос и казал:
- Скъпи братко... ние не сме тук за да говорим за мен. Ти се намираш в нисшите зони и имаш нужда от помощ. Не искаш ли да напуснеш нисшите зони?
- Да, искам – казал обсесора – Само се питам как може да има толкова много, които живеят на нивото или в самите нисши зони, и не го осъзнават, дори и това да са живи. В крайна сметка, както ти много добре учиш другите тук в центъра, нисшите зони са състояния на ума, а не физически области. Някои духове живеят в нисшите зони, защото не могат да освободят себе си от гнева и негодуванието към нещата от миналото, от които са недоволни.(!!!) А ти, г-н Раймундо, ти прощаваш ли на всички? Не държиш ли гняв и и неприязън към някого? (!!!)

Г-н Раймундо ставаше все по-раздразнен от този обсебващ дух и тъкмо се канеше да отговори, когато духът каза: 
- Не е ли вярно, че ти самият все още мразиш и ненавиждаш бившата си жена, която те е предала с един от приятелите ти преди около 10 години? Не е ли истина, че не можеш да им простиш, дори днес?

Г-н Раймундо се изненадал от тези думи и си помислил „той как може да знае за това?” Той започнал да се ядосва от духа-обсесор и все пак с неохота казал:
- Аз няма да падна в капана ти. Като един опитен обсесор ти се хващаш за най-слабите мисли на човека. Така че знай...
- Аз ли съм обсесор г-н Раймундо? – прекъснал го духът. – Аз се питам не сме ли всички ние по малко обсесори към онези, които твърдим, че обичаме, докато в действителност се опитваме да ги контролираме, изисквайки техните чувства към нас. Не е ли вярно, че самият ти си бил един вид обсесор към дъщеря ти, която е тинейджърка? По колко пъти на ден и се обаждаш, чудейки се къде ли е тя? Колко пъти си и забранил да има срещи? Колко пъти си попречил на свободата на момичето ти, базирайки се на своите собствени страхове и несигурност, които са дълбоко в теб? Ти би могъл да си нейният най-голям жив обсесор, без дори да го знаеш...

Г-н Раймундо бил смутен от тези разкрития. Този дух сякаш знаел всичко за него, откривайки грешките му една по една. Но г-н Раймундо все още не се предавал и дори станал още по гневен към обсесора. Той решил да започне да се моли на висок глас:
- Господи Исусе, аз моля твоят екип да отведе този неуравновесен скъп брат в лечебна стая в духовния план.

Духът казал:
-  Защо ме наричаш скъпи братко, като точно сега се чувстваш като да искаш да ме удушиш? Каква полза има да се молиш на Исус, носейки у себе си цялата тази преливаща ярост? Не, Исус няма да отговори на молитвите ти точно сега. Ти, г-н Раймундо имаш нужда да спреш да отричаш своите собствени проблеми и емоции. Ти имаш нужда да видиш своите вътрешни нечистотии и да спреш да мислиш, че има някой, който страда и те има теб, който „спасява.” В действителност всички ние имаме нужда от помощ. Ние всички страдаме в различна степен. И да кажеш на един брат да прилага точно това, което ние самите не прилагаме, в крайна сметка е лицемерие. Когато живеем духовен живот, няма нужда да продължаваме да учим другите на това. Нашите дела вече показват принципите, които бихме искали да предадем на другите...

Почувствал непреодолимо желание да плаче г-н Раймундо започнал да ридае. Духът от транса дошъл при него и поставяйки ръцете си на рамото на г-н Раймундо му казал:
- Успокой се, братко мой. Ти имаше нужда от тази намеса, за да можеш да видиш сам своите собствени грешки, а не само грешките, които виждаш у другите. Също така беше необходимо да спреш да се виждаш като един „доктор” и всички останали като „пациенти”. Това не беше нищо повече от гордост и начин да си представяш едно превъзходство спрямо  малоценността, която си представяше у другите. Изплачи цялата болка вътре в теб, разгледай въпросите, които обсъдихме и от сега насетне ти ще се превърнеш в едно честно същество, обновено и готово да помага на другите, прилагайки истинско милосърдие... но този път без лицемерие.

Няколко мига след интензивни ридания г-н Раймундо погледнал към духа и го попитал:
- Кой си ти?

Духът погледнал към него с голяма любов и нежност и казал на г-н Раймундо:
- Синко. Не помоли ли ти Исус в началните молитви да освободи духовете в тази стая от нисшите зони? И така, синко, Исус ме помоли да дойда и да ти изложа твоите проблеми: за да видиш ти самият как да напуснеш нисшите зони на твоя ум и да се освободиш от всичко, което те измъчва. Аз съм пратеник на Исус и от сега нататък ти ще бъдеш един нов човек...

Източник: От книгата „Algo Mais” от духът Еммануел чрез психографията на Шико Шавиер, урок 25ти, стр. 74, публикувана през 1980г.


No comments:

Post a Comment