Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Курсове, семинари, онлайн обучение

В момента се провежда курса по Спиритичен Медумизъм 1 част
Всяка Събота в гр. София на адрес бул.Мария Луиза 58, етаж 3
(карта: http://projectlab.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/ )
тел. за контакт: 0897 472 933
такса 20 лв

Началото обикновено е от 10.00 или от 11.00 часа, както се уговорим с групата от предното занимание.

Ако желаете да се включите в курса все още може да го направите.

Повече информация какво представлява този курс: http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2017/05/mediumship-i.html Други опции за обучение

Поради желанието на много хора, които нямат възможност да пътуват и все пак желаят да имат достъп до това знание, давам възможност за учебен процес чрез помощта на записи. Това е вид дистанционно обучение, в което обаче разбира се практиката остава на самите вас да се упражнявате самостоятелно.
Твърде възможно е да се появят въпроси, за това остава отворена опцията да си кореспондираме чрез интернет, имейл, фейсбук съобщения и т.н., дори телефон, когато имам възможност да говоря (макар че това е доста рядко).
Към записите на уроците ще бъдат предоставяни файлове за допълнително обучение, преведени филми и откъси от книги, които в момента няма на български език.

Това е доста трудоемко начинание (на фона на всичко останало което подготвям), за това моля за търпение. Всеки урок ще бъде подготвян след като премине курса и срещата с участниците в учебната група на живо. Срещите на живо всеки път дава истински казуси било поради сензитивността на някои участник, било поради дискусиите, които спонтанно възникват предвид личния път извървян от всеки и опита, който може да сподели по дадена тема.
Не е възможно всичко това да бъде предадено, но най-важните и полезни моменти когато мога ще включвам като преразказ в записите.

Ако нямате възможност да пътувате, но все пак искате да участвате, може да заявите желанието си и да посочите кои уроци искате да вземете.
Тук ще публикувам информация кои уроци са подготвени за дистанционната форма на обучение.
Таксата за тази форма на обучение е същата като при срещите на живо.

За да заявите желание и да уточним детайлите използвайте която форма на контакт ви е удобна:
фейсбук профил: https://www.facebook.com/pavlina.s.nikolova
имейл: pavlinanikolova_reg@abv.bg
телефон: 0897 472 933

Групата ни във Фейсбук е мястото, на което всеки е добре дошъл да пише, да споделя и да пита, там може да срещнете и участници от семинара на живо и да обменяте опит при желание: Фейсбук Група Спиритизъм Spiritism


Подготвени уроци:

Лекция 1 от 8.07.2017г. - Програма на курса, Въведение, История на Спиритизма, Видове Медиумизъм и причини за медиумизма, Основи на Спиритизма, видео Случаят на Антоан Бел - самоубийство поради обсебване (превод от книгата "Рай и Ад" на Алан Кардек)

Лекция 2 от 14.07.2017г. - Молитвата, Съществуване на Бог, Съществуване и оцеляване на Духовете, видео Амбициозният учен (превод от книгата "Рай и Ад" на Алан Кардек)

Лекция 3 от 22.07.2017г. - Практика на Молитвата, Молитва за начало на Спиритистки събирания, Свободна воля и Закон за причина и следствие, Ползи от Застъпническата молитва, Концепция на Спиритизма за свободата, отговорността и фаталността (съдбата), Молитва за работната група, Молитва за Медиуми преди начало на тяхната работа, Пророчество за Последните дни, Молитва за край на спиритистки събирания, Аудио запис на 14та глава от Евангелие според Спиритизма - Почитай майка си и баща си

Лекция 4 от 12.08.2017Свидетелства за прераждането, Комуникативност на Духовете, Законът за прераждането Леон Денис, Еволюция и финалност на душата Леон Денис; Допълнителни материали - Ограничение на инкарнация и нуждата от инкарнация "Евангелие според Спиритизма"; Множественост на съществуванията от "Книга на Духовете"; видео Случаят на Клара - един страдащ Дух (превод от книгата "Рай и Ад" на Алан Кардек)


Лекция 5  от 26.08.2017 - Мнозина са поканени, а малцина са избрани: Притча за сватбата, Тясната порта, Опасност от лъжливо изповядване, На когото много е дадено, много и ще се изисква,  Уроци на Духовете: Защото който има на него ще се даде (Глава 18  от "Евангелие според Спиритизма"); видео - Множественост на населяваните светове, Доказателства, Физическо устройство на различните светове, Нисши и Висши Светове, Класификация на световете според състоянието и съдбата на обитателите им, Морална еволюция на планетата Земя, ПРЕХОДНИ СВЕТОВЕ, Население на Земята преди появата на човека.

Лекция 6 от 9.09.2017 -  видео - Дух, Материя и Флуиди, Периспирит и Жизнен принцип:  Дух, Материя, Доктрина на Спиритизма за Сътворението, сътворение на сенчестите места - нисък астрал,  Космичния Флуид, Основни състояния на космичния флуид, Общи характеристики на Периспирита, Как се свързва Периспирита с физическото тяло, в което ще се инкарнира Духа, роля на матката в процеса на реинкарнация, Отделяне на Периспирита в момента на смъртта, Съставни елементи на Периспирита, Усещания от външния живот, Морално развитие на духа и как то рефлектира върху образуването на Периспирита, Жизнен принцип, Свойства на Периспирита, Функции на Периспирита, Периспирит и медиумни комуникации

No comments:

Post a Comment