Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Thursday, February 16, 2017

Алан Кардек

Изучаването на трудовете на Алан Кардек е съществено важно за правилното познание на Доктрината на Спиритизма.

Кардек бил роден в Лион на 3ти Октомври 1804 г и починал в Париж на 31 март 1869г.

Неговото истинско име било Иполит-Леон-Денизард Риваил. Той бил познат като Иполит пред семейството си, „Професор Риваил” пред обществото и „H-L-D Rivail” в своите трудове. От 18 годишен той бил учител по Науки и Литература, а от 20 годишен станал известен като автор на поучителни книги. Неговите спиритистки книги били написани под псевдонима Алан Кардек. Кардек изпъквал в своята професия, за която се обучавал в Швейцария. Той се учил в школата на един от най-известните на световно ниво учители от началото на 20 век и все още прославен Учител: Йохан Хайнрих Песталоци. По-късно в Париж той заема мястото на Песталоци.


Когато станал на 51 години Алан Кардек се посветил на наблюдение и изследване на феномена на духовни проявления без естествения ентусиазъм на хора, които са незрели и неопитни. Неговата собствена репутация на религиозен човек била една пречка за някои хора, които били против Спиритизма. Две години по-късно, през 1857г. той публикувал Книга на Духовете. През 1858г. започнало издаването на известно Спиритистко списание “Revue Spirite” и през 1861г. Кардек публикувал Книга на Медиумите. През 1864г – Евангелие според Спиритизма било отпечатано, последвано от Рай и Ад през 1865г. накрая през 1868г. книгата Генезис/Битие завършила основата на Спиритизма.


Отговорни за установяване на законите и правилата (кодифицирането) на Спиритизма Алан Кардек разчитал на три момичета, които били основните медиуми на Книга на Духовете: Каролин Баудин, Жули Буадин и Рут Селин Жафет. Първите две били използвани като една връзка за същността на спиритистките поучения, а последната била използвана за допълващо изясняване.След приключването на книгата, състояща се от всички проучвания, по предложение на духовете Кардек използвал други медиуми непознати на първата група. Сред тях били Жафет и Роустан, интуитивни медиуми; Г-жа Кану, несъзнателен сомнамбул, г-н Кану, инкорпоративен медиум; Г-жа Леклерк,психографиращ медиум; Г-жа Клемент, психографиращ медиум и инкорпоративен; Г-жа Де Пленемезон, вдъхновен медиум; Г-н Роджър, ясновидец; и накрая Г-жа Алине Карлоти, психографиращ медиум и инкорпоративен.


Поради своята дълбока и безгранична любов към доброто и истината Алан Кардек построил за цяла вечност най-големия паметник на мъдростта, който човечеството би си пожелало, разрешавайки големите мистерии на живота, съдбата и болката, чрез рационалното мислене за множественост на съществуванията. И всичко рамо до рамо с основните принципи на Християнството.

Син на родители католици Алан Кардек бил отгледан в Протестантството, но не последвал никоя от тези две религии, а предпочел да остане в положението на свободно мислещ и аналитичен човек. Строгостта на догмата го безпокояла, което го държало далеч от религиозните концепции. Прекаления символизъм на теологиите и ортодоксалността го накарали да бъде непримирим с принципите на една сляпа и нерационална вяра. В тази позиция той имал живот на мъж интелектуалец, благоразумен, с добър характер и дълбоко познание, които използвал за изучаване на феномена на „въртящите се масички”. По онова време светът бил любопитен за различните психични факти, които се случвали навсякъде. По-късно тези факти се превърнали в Доктрина на утехата, която била наречена Спиритизъм и чиито основател бил Професора от Лион.

Спиритизма не е творение на човека, в действителност, той е едно божествено откровение за Човечеството за защита на принципите оставени от Исус, което дошло в в едно време, когато материализма събрал заедно много велики хора и интелектуалци от Европа и Америка. Първото Спиритистко общество било основано от Алан Кардек в Париж на 1ви Април 1858г. То било наречено „Парижко Общество на Спиритистките Проучвания.” Той посветил себе си на това общество, за да му помогне да постигне благородните цели, за които било създадено.

Кодифицирането на Доктрината на Спиритизма подредило Алан Кардек в галерията на най—големите мисионери и помощници на Човечеството. Неговите постижения са толкова необикновени колкото е Френската Революция. Френската Революция установила човешките права вътре в обществото, а спиритистката доктрина установила връзката между човека и вселената включвайки в себе си сложни теми като смъртта, която не била решена от религиите преди това. Мисията на Кардек, както е казано по-рано от  Духът на Истината, била трудна и опасна, защото не била само в установяването на законите и правилата, а основно била в разтърсването и трансформирането на Човешкия вид. Мисията му била толкова трудна, че, в една бележка от 1ви Януари 1867г. Кардек споменава от неблагодарност от страна на приятелите му до омраза от враговете и клевети и лъжи от екстремисти. И все пак, той не се провалил в неговата мисия.


Пер Лашез, Париж, гроба на Алан Кардек


No comments:

Post a Comment