Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Monday, December 11, 2017

ОБСЕБВАНЕ 3 - Лечение и терапия на Обсебване

"Бандите" в Духовния Свят


Много често духовете обсесори не действат сами. За да си гарантират успех често те и сътрудничат в усилията си, независимо дали целите им са насочени към един специален индивид или група хора, или целта им е просто да разпространяват смут, омраза и мизерия, в бунт срещу собственото им нещастие и страдание. Те в действителност се събират в групи, аналогични на "бандите" тук на Земята, както пише спиртисткия автор Маноел Феломено де Миранда в своята книга "Обсебване":

"Такива същности, които в крайна сметка ще бъдат уловени във фините мрежи на божествените закони, изграждат покварени организации в тъмните региони на ниските духовни нива, от които те разпространяват своето влияние из много места на страдание и смущение на Земята; настройват се също към безделните умове, към виновни, твърдоглави, бунтовни и безразлични хора. Те установяват една близка връзка с тези умове, започвайки сериозни, дълги обсесивни процеси, които понякога траят цял един живот на Земята, и продължават в духовния свят след като обсебения се дезинкарнира.

Тези нисши, обвързани със Земята същности, се организират в банди и се борят за лидерски позиции, както биха го направили на земно ниво, в действителност едни битки в които те се унищожават. Тяхната мотивация е една силна амбиция, която се оказва една празна ефимерна илюзия. на тях им липсва силата да контролират себе си и винаги са измъчвани от жаждата за власт.

Техните зли, деградивни умове формовайки фините тъкани на техните астрални тела, напълно променят техния вид, така че да могат по-добре да плашат онези, които са им предоставени. В тяхната лудост те вярват за себе си, че са малки богове, които се състезават с истинския Бог. Някои от тях все още носят в съзнанието си стария религиозен мит за Ада и дяволите му и те формоват своите духовни тела за да паснат на мисловните форми, върху които те са твърдо фокусирани."

Пример за бандите в духовния свят и за подтискането, на което биват подложени някои духове е показано в късометражния филм САМ ЛИ СИ? Във фокуса на филма не е само историята на младият мъж с алкохолен проблем, който бива обсебван от свой приятел от минал живот, но и се акцентира върху преживяванията на духа от миналото, на когото му се заповядва да "достави" душата на своя приятел на своя висшестоящ. Във втората част на филма се вижда и през какво страдание преминава духа обсесор докато накрая се избави от подтисничеството на своя "шеф" и попадне в лечебница, в която му е оказана помощ.

Вериги на Потискане


Точно както при бандите тук на Земята, има такива, които дават заповеди, и такива, които следват заповеди. Маноел Филомено де Миранда (чрез медиума Дивалдо Франко) обяснява, че духове, които печелят позиции на "сила" в тези организации, обсебват други дезинкарнирани същности като тях, които на свой ред стават обсесори на инкарнирани индивиди, така създавайки един много сложен кръг на общ живот (като в комуна), експлоатирайки се един друг физически и психически."
Както по-нататък дава в детайли спиритистката авторка Суели Калдаш Шуберт, доминиращите духове, които са "отговорници", използват техните подчинени духовни събратя за да засилят преследването на техните жертви и членовете на семействата им, като ежедневно ги придружават, стремейки се да им създават проблеми, емоционални травми, объркване и т.н., което те ще постигнат, ако преследваните индивиди не практикуват бдителност и не се защитават с молитва и подсилване на добродетелните мисли и действия. Обсебващите действия на духовете, под командването на техния шеф, и дори понякога в противоречие с техните истински най-дълбоки желания да бъдат свободни от подобни потискащи вериги, се виждат в комуникациите с духове, които говорят на сесиите по медиумизъм, провеждани с цел деобсебване, когато тези същности се поддават на убедителния и грижовен разговор със съветника, заявявайки, че те биха искали да се променят, но не могат заради проблемите, които ще им създаде "отговорника"; понякога те не се страхуват само от проблеми, но също и от загуба на "протекция", която им се дава в защита на тяхната работа, което отново е много аналогично на бандите, които познаваме на Земята. Съветника обяснява, че повече не е необходимо те да живеят в страх или в престъпления, че са дошли на правилното място, където ще получат истинска защита, подслон и лечението, което им е нужно.
Лечение и терапия на Обсебване

Прости или по-слабо развити обсебвания

ВЪВЕДЕНИЕ


В "Генезис" Алан Кардек пише, че в повечето случаи за обсебения индивид неговата собствена усърдна работа в посока себеразвитие е достатъчна за да го освободи от неговия обсесор без помощта на другите.

Това е така, когато процеса не е станал твърде тежък и обсебения индивид е в състояние да разпознае възможността за едно външно влияние. Някои сигнали, които биха посочили такова ниво на обсебване включват: странни идеи, с които индивида улавя че често се забавлява, но които имат неприемливо естество и не са типични за  неговата собствена личност; внезапни смени на настроението и чести пристъпи на негативни чувства (тъга, гняв, страх и т.н.) и желанието да потъваш в тях въпреки налични причини  за тяхното присъствие; появата или усещането на физически заболявания без никакво медицинско обяснение и т.н.


Прости или слабо-развити обсебвания

ВЪТРЕШНА РЕФОРМА

Усилията към една вътрешна реформа, както ги предписва Спиритисткото учение, към отблъскване на вредното влияние на нещастните нисши духове. Отново начина да се постигне тази промяна и работата в посока личностен растеж се случва чрез култивирането на възвишени мисли, редовно посвещение на време за учене, размисъл и молитва, и редовно прилагане на доброта и състрадание към другите, като като същевременно се стреми да намали доминирането на нравствените слабости.

По отношение на молитвата този човек, като всички нас, трябва да се моли на Бог и на своите духовни водачи да му помагат да се фокусира върху усилията си за промяна, да поиска сила и защита. В същото време все пак той не трябва да забравя да се моли за своя обсесор, да му бъде помогнато на този дух да успее да прости на обекта на неговото обсебване за всяко зло, което може да е извършил; да се моли стрданието на този дух да бъде облекчено и да му бъде показан един по-добър път, който ще поведе дезинкарнирания спътник да намери своя собствен мир и спокойствие.

По отношение на обучение Спиритистите са научили важността на времето, отделено както за самостоятелно изучаване на източници на Спиритистката литература, така и за присъствие на публични срещи в Спиритисткия Център.

Философското учение на Спиритизма ще помогне на индивида да разбере причината за неговото страдание, нуждата от неговото състрадание и прошка и важността на присъщите му възможности в неговата инкарнация. По подобен начин моралните правила ще послужат както за компас, така и за храна, от които той ще има нужда в своето пътуване към вътрешна реформа, укрепвайки усилията му да развие своите добродетелни качества и да изличи нисшите си наклонности.Прости или слабо-развити обсебвания

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РЕСУРСИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ДУШАТА


Срещи от типа "Евангелието у Дома" организирани в семейството: Това е ценно време, в което всяка седмица членовете на семейството заедно посвещават за изучаване на Спиритизъм и тази практика се препоръчва на всички.

Тя служи като един полезен ресурс в превенцията и изцелението на едно просто обсебване. Тя не само усилва духовните защити на обсебения човек, но също помага за хармонизиране на връзката му с членовете на семейството, чието участие и помощ са много важни за парализиране на обсесивния процес (повече информация в описание на практиката Евангелието у Дома).

Флуидна терапия (Пасове) и Магнетизирана Вода:
Един човек, който минава през обсебване неизбежно преживява едно разстройство на собствената си енергия, в резултат на последиците от периспиритуалното смесване между него и неговия обсесор, както и от отровния ефект от неговите собствени нездрави мисли, както са повлияни и/или влошени от неговия преследвач. Флуидната терапия и магнетизираната вода, които той може да намери в Спиритисткия Център, ще го осигурят със здрави и лечебни енергии и ще помогнат да противодейства на този енергиен дисбаланс, да възстанови своите сили, да успокои тревогите си и дори с времето ще му помогнат да намали физическите си проблеми.


ДУХОВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПО-СЕРИОЗНИ ОБСЕБВАНИЯ

Въведение

В случаите на по-сериозни обсебвания само усилията на жертвата може да не бъдат достатъчни за да сложат край на това мъчително състояние. В този случай най-вероятно обсебването е една силно фокусирана и целенасочена операция, обикновено осъществена от обсебващия дух като форма на едно отмъщение.
За такива обсебвания, както Кардек пише" Духът, който безпокои човека също трябва да бъде накаран да /се откаже от своите намерения, да признае грешките си и да развие желание за промяна. Това може да бъде направено чрез едно умело съветване в специални медиумни срещи, предназначени за повишаване осъзнатостта на Духа. Тогава е възможно да получите двойно удовлетворение в тези случаи, когато е излекувано едно човешко същество и в същото време е освободен един заблуден дух.

Такива срещи се провеждат в Спиритистки Центрове, където индивиди, които сътрудничат като работници на добра воля и в материалния и в духовния свят насочват техните задружни усилия към облекчаване на страданието на своите събратя и сестри. Срещите се организират и ръководят от един ръководител от материалното ниво, както и от ръководител или инструктор, който оперира от духовното ниво. В допълнение на тези ръководители другите участници включват: съветник/съветници, които ще разговарят с общуващите духове, медиумите, които ще получат духовните общувания, даващи пасове, които помагат в канализирането на полезни енергии и за работници и за пациенти, и допълнително благодетели от духовния свят. Пациент наричаме човека, който се лекува от обсебване.ДУХОВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПО-СЕРИОЗНИ ОБСЕБВАНИЯ

Съветване на Духа: част 1 от 3

Понякога един обсебващ дух ще пристигне на една такава среща самостоятелно, следвайки отблизо своята жертва, която е отишла в Центъра по това време за да получи пасове и да участва в поучително изследване на учението на Евангелието (въпреки че обикновено пациента не присъства на сесия с групата, която работи по съветване на духа-обсесор.) В други случаи духът може да бъде доведен на срещата дори против волята си от висши духове, които са способни да упражнят волята си, основа за което е тяхното морално превъзходство над духа нуждаещ се от лечение.

Доказателства за това има в честите възгласи на оплаквания на такива духове, че са били "затворници", че са били ограничени и им е изискано да говорят дори против волята си.

Процеса на такова съветване може да отнеме няколко сесии, понякога дори месеци. Ако общуващия дух е яростен и изпълнен с гняв, както често се случва след години на ментална фиксация върху собственото му страдание и желанието му за отмъщение, то първоначалните сесии могат да позволят само от части някакъв смислен разговор. В действителност, макар че духа може само да желае да покаже враждебността си, все пак той има една полза от добрите вибрации, които получава от медиума, който действа като един инструмент на общуването, както и се ползва от вибрациите на другите участници в сесията. С течение на времето духът ще започне да се отваря, разказвайки историята си и обяснявайки мотивите за своите действия, на което тогава съветника може да отговори, показвайки симпатия, и в същото време подпомагайки духа да види ситуацията от друга гледна точка.

Понякога на духа трябва да му се покаже или по-скоро да бъде убеден, че самото събитие, което му е причинило толкова много страдание и което го е довело до настоящето му отмъстително състояние, се дължи само на последици от нещо, което самият той е извършил преди ситуацията, в която се намира сега и върху която е толкова фиксиран в ума си, която все още е толкова ярка в паметта му. Един метод, който използват участниците от духовния свят за да постигнат това, е да поставят пред общуващия един вид флуиден екран (отново в духовната сфера), с образи, които му се прожектират с цел той да види самите неморални деяния, които той самия някога е извършил срещу някой друг в някакво минало съществуване, последиците от които по-късно са излезли на повърхността под формата на инцидента, заради който сега духа се стреми да измъчва онзи, към който е изпитвал такова презрение от толкова дълго време, и който често е някой пострадал от първоначалните престъпления на духа.
Този метод на лечение действа като един вид терапия с регресия за духа. Съветника знае това, когато се случва, защото самия дух ще започне да пита защо му се показват тези образи и в крайна сметка ще разпознае себе си в тях, когато погребаните спомени започнат да излизат на повърхността.


Духовно лечение за по-сериозни обсебвания

СЪВЕТВАНЕ НА ДУХА: част 2 от 3


Когато съветника говори с духа*, той му обяснява вредата, която причинява на себе си, действайки по такъв начин, и обяснява, че карайки жертвата си да страда по този начин само ще даде на този индивид един мотив някой ден да реагира към него с агресия и така отново да завърти този порочен кръг. Също важен е факта, че докато обсебващия дух може да си мисли, че отмъщението ще му донесе справедливост и удоволствие, то съветника му помага да осъзнае, че в действителност досега той още не е постигнал някакво щастие чрез тези свои усилия и всяко удовлетворение, което усеща е само илюзорно и мимолетно. Тогава съветника помага на духа да разбере, че той има силата да разчупи веригите, които го оковават, и да работи, вместо това, за постигане на покой и истинско щастие, че Бог не изоставя никое от децата си, и че той също е обичан и ще бъде подкрепян във всяко усилие, което прави за собственото си спасение.

И отново, всичко това отнема време. Духът в крайна сметка е убеден в ползите от прошката и спира да измъчва човека, който е поставил под прицел, и малко по малко и двамата в процеса на лечение са подпомогнати.

Понякога, духът, който някога е желаел само да наранява инкарнирания индивид, след лечение се чувства толкова благодарен за помощта, която е получил и за надеждата, която идва от неговото ново отношение и перспектива, че той се променя/ преобръща напълно и започва да работи в полза на своя предишен враг.

* - С цел да говори с духа с какъвто и да е авторитет, който ще привлече вниманието на духа и неговото уважение, съветника трябва да бъде морално подготвен за своята работа. Моралния авторитет е това, което ще му позволи в крайна сметка да убеди духа по въпросите, които засяга. Съветника, както и другите присъстващи участници, често биват следвани - за един продължителен период от време - от общуващите духове, за да видят дали те в действителност "прилагат това, което проповядват."Духовно лечение на по-сериозни обсебвания

СЪВЕТВАНЕ НА ДУХА: част 3 от 3

Обучението и подготовката, което Спиритистките работници получават на тези срещи ги подготвят с познанието, че един такъв дух, дори някой, който показва ужасна агресия, в действителност е една жертва на миналото, която е наранена и погълната от собственото си страдание до такава степен, че вече не може да види никакъв друг начин на живот. Така неговото желание за отмъщение се превръща в негова единствена причина и смисъл на живота му. В същото време ние разпознаваме, че днешната жертва всъщност страда от последиците от своите собствени действия. така Спиритистките работници гледат и на двамата като на духове по пътя на еволюцията, които са паднали и имат нужда от помощ да се изправят отново с цел да се върнат на пътя си. И двамата са болни и се нуждаят от лечение. И двамата са братя и сестри, деца на Бога, които се нуждаят от любяща и състрадателна грижа. Само терапия дадена с любов ще бъде в състояние да ги изцели.

В някои случаи един дух може да е станал обсесор на един индивид не заради отмъщение, а поради причини като обикновено морално сходство и афинитет. Обсебения човек може да представлява един минал "партньор-съучастник в престъпления", когото духът не иска да изгуби. Обсебващия дух може да се чувства принуден да действа от пълно отчаяние, след като вижда доброто, което върши индивида в настоящия си живот. Ако един такъв дух общува при една медиумна сесия, той също ще бъде утешен с логика и състрадание, така че да му се помогне да разбере последиците от неговите действия и нуждата да се правят промени в неговото поведение и начин на мислене. Ще му бъде казано, че той също може да получи лечение за своите физически и емоционални болки, което дават работниците по спасителна дейност от духовния свят. Накрая на този дух ще му бъде показана любовта, която Бог има за него и възможността за обновление и мир, които той може да придобие, стига да направи необходимата реформа вътре в себе си, да промени своя път и да последва нов, който ще го отведе до едно много по-щастливо състояние.


към част 4...

Източник: http://www.explorespiritism.com/SITE%20INDEX.htm

Wednesday, December 6, 2017

Обсебване 2 част - ПРИЧИНИ

Нека сега разгледаме четири причини за обсебване, чрез които ще видим и вибрационния афинитет и фактора на моралните недостатъци в тези различни случаи.


МОРАЛНИ НЕДОСТАТЪЦИ


Тази причина е директен резултат от закона за морален афинитет, според който ние привличаме компанията на други, и инкарнирани и дезинкарнирани, чиито идеи и склонности са подобни на нашите собствени. Например един човек, който мисли и действа поради слабости като гордост, завист, алчност, омраза и т.н., както и такъв, който участва в нездравословно поведение като злоупотребата с алкохол, наркотици, дори храна, безразборна и/или насилствена сексуална активност, умишлено малтретиране на други хора и т.н., ще привлекат, според природния закон, духовни спътници с подобен характер, на които им доставя удоволствие да гледат деянията на такъв индивид, и които дори се "хранят" от енергията, която такъв човек излъчва. Освен това, когато развитието на такива нисши чувства и поведение стане навик, тогава човека стабилно задържа една и съща вибрационна честота като на своите объркани нисши духовни спътници, които по този начин са способни да се вплетат в една силна психична и енергийна връзка с него.

От там започва токсичното влияние, чрез което обсебващия дух се възползва от негативните склонности на човека и окуражава в него дори повече от същото, което само води до още по-голям емоционален и духовен дисбаланс у жертвата, в допълнение, че става трудно за този човек веднъж след като е създал такова силно обединение, да сложи край на нездравословните си привички, дори когато човек желае това.

В друг пример ние можем да видим как вибрационната честота на един индивид може дори да доведе до такива "паразитни" отношения с един нещастен дух, който може дори непреднамерено и/или несъзнателно да влияе върху инкарниран дух. Ние всички сме чували израза "Нещастието обича компания" (или бг варианта - Едно зло никога не идва само). Един човек, който е психически/ментално фиксиран върху песимистични идеи или други саморазрушителни мисли и чувства от най-различен сорт може също да привлече към себе си един нещастен дух, който да споделя неговите чувства, и който става "привързан" към него като един магнит, както в първия пример, само ще обостри емоционалното мъчение на човека.


НАСТОЯЩИ РЕЗУЛТАТИ/ СЛЕДСТВИЯ ОТ МИНАЛИ ПРИЧИНИ

Част 1 от 2: Един акт на отмъщение

Спиритизма ни учи, че нашето страдание се явява един директен резултат от нашите собствени грешки и лошото използване на нашата свободна воля, и че ако причината за нашето страдание не произлиза от събития в настоящия живот, то неминуемо има корени в едно предишно съществуване. Тези две послания са показани добре в тази втора причина за обсебване, която представлява наш личен морален дълг, последиците от който са ни застигнали. Моля, отбележете си, че едно състояние на страдание никога не е равностойно или безусловно посочващо към едно обсебване; все пак то представлява една форма на страдание, което може да е резултат от наши минали действия.

Един пример за такава причина и една много преобладаваща форма на духовно обсебване е открита в отмъстителните действия на нашите дезинкарнирани неприятели.
Алан Кардек пише: "Обсебването почти винаги е израз на отмъщение търсено от един дух, корена на което често се намира в отношения в които обсебената жертва е имала с обсесора в едно предшестващо съществуване." Духовете, които се инкарнират на планетата Земя все още са много далеч от тяхната еволюционна цел и са морално и интелектуално несъвършени; когато някой ни нарани по някакъв начин, ние често сме подтиквани от нашите нисши тенденции да потърсим отмъщение. Вместо това, показвайки невежество или просто игнорирайки моралните правила на нашите религии, които могат да ни покажат един по-добър път, ние искаме онзи, който ни е накарал да страдаме да изстрада точно същото. Когато си тръгнем за духовното ниво, при смъртта на нашето физическо тяло, ние не изоставяме подобни негативни склонности, само защото сме оставили физическото си тяло назад. Ние носим със себе си всички чувства, които сме развили на Земята, и добри и лоши, тъй като запазваме своята индивидуалност. Следователно, когато не се помирим с враговете си преди нашата "смърт", ние носим своите чувства на ненавист и желанието за отмъщение с нас и продължаваме да работим по тях, дори от духовното ниво. Когато индивида, обект на нашите желания за отмъщение, остане или се върне в материалния свят, така започва процеса на обсебване породено от отмъщение.

Този вид обсесор е толкова завладян от болката на своето страдание и желанието да вземе справедливостта в свои ръце, че развива тотална ментална фиксация, при която за него цялото време спира и той е заслепен за всичко друго освен измъчващата го ситуация. И така той започва да преследва врага си. Веднъж е бил жертва в миналото, сега той става престъпника на деня и търси да свали долу онзи, когото счита отговорен за своето страдание - жертвата на деня.

По тази причина ние казваме, че обсебения индивид живее последиците от своите собствени действия.*1 Паметта на инкарнирания индивид временно е замъглена от влиянието на неговото материално съществуване и той не е съзнателен за каквато и да е подобна мотивация от страна на някой друг да го нарани.*2 Много хора са все още невежи по отношение на духовния живот и дори за самата възможност за такова действие върху тях от някой, когото те не могат да видят. Техния дух обаче запазва този спомен и като такъв пренася продължаващите чувства на презрение, които първоначално са го довели до действията предизвикали тази ситуация, или вината от извършването на тези действия. Кредитора и неговия длъжник често се срещат в духовната сфера, когато духът на инкарнирания индивид е частично освободен, докато тялото спи, и тази конфронтация подпомага такива чувства да се запазват пресни. В часовете на събуждане зловредните чувства дори на подсъзнателно ниво подготвят сцената за една психична връзка между духа и инкарнирания индивид. Тогава, ако инкарнирания човек не успее да бъде бдителен и да проследи своите мисли и действия, и така се поддаде на нисши наклонности, в последствие той ще понижи вибрационната си честота и ще отслаби собствените си духовни защити, отваряйки вратата неговия преследвач да предприеме действия.


*1 - Също тук трябва да подчертаем, че един дух търсещ отмъщение срещу един човек може също така да предприеме действия срещу членове на семейството на този човек или някой друг, който е близко до него и който е по-чувствителен за влиянието на духа. Карайки този човек да страда духа успява да намери начин да накара главната си мишена да страда по същия начин.

*2 - Бележка: това е причината защо ние трябва да се молим за враговете си, дори да не мислим, че някой може да има нещо срещу нас.НАСТОЯЩИ РЕЗУЛТАТИ/ СЛЕДСТВИЯ ОТ МИНАЛИ ПРИЧИНИ


Част 2 от 2: В търсене на стар съучастник


Втория начин, по който една причина от миналото се превръща в един настоящ мотив за обсебване, е когато жертвата на обсебване в настоящия живот представлява за обсебващия дух един съучастник в престъпления извършени заедно по време на предишно общо земно съществуване. Такъв един обсесор сега търси този индивид, "партньора му в престъплението", когото не иска да изгуби, и се опитва да направи всичко възможно да задържи този човек в своята траектория/ път и да поддържа живо неморалното поведение, което са споделяли в тяхното безскрупулно минало. Още веднъж, подсъзнателната вина на инкарнирания индивид, събрана на едно с една нещастна липса на самонаблюдение отварят възприемчивостта на този индивид към упоритите мисловни вълни излъчвани от неговия преследвач, позволявайки така да се стартира процеса на обсебване.


Неразвит Медиумизъм

Тук ние имаме предвид по-остензивния/ манифестиращ медиумизъм, който определени хора могат да притежават, без все още да са го развили или употребявали, може би от незнание за неговото съществуване или от възможен страх. Вероятно е също този човек да не оценява факта, че една такава способност е начин да  поправя стари грешки и да помага на други в нужда. Спиритизма може да помага на такива хора като: 

1 - като им помага да разпознаят знаците, по които се вижда, че има налична една медиумна способност.
2 - като им даде обучението, чрез което да разберат медиумизма и да не се страхуват от него;
3 - като ги учи каква е божествената цел на техните способности да комуникират с духовния свят.
4 - предупреждава ги за последиците от гордостта и другите видове нисше поведение, особено имайки предвид тяхната повишена чувствителност на външни влияния.

Истината е, че тази причина за обсебване не е действителен мотив за един нисш дух да се прицели в един индивид с токсични мисли и енергии. По-скоро е една много по-голяма уязвимост, тъй като такива хора са много по-чувствителни към действията на невежи или злонамерени духове. А ако също така някой дух, който изпитва сериозно недоволство към тях, те са още повече податливи на процеса на обсебване.
Все пак този индивид, както всички останали, не е беззащитен. Ако той държи мислите си извисени, ако отделя редовно време за учене, размисъл и молитва, и се отнася с доброта и състрадание към другите, то той ще поддържа едно високо вибрационно ниво, което ще служи като негова най-силна защита срещу негативни влияния, и което също ще привлича компанията на добри духове, които ще му помагат като го защитават и го водят в правилната посока.

Тук трябва да отбележим, че веднъж след като обсебването обхване човека и той потърси помощ например в един Спиритистки Център, където неговият медиумизъм може да бъде разпознат, то в този момент не е подходящо той да развива способността си. Необходимо е първо човека да премине едно лечение на обсебването като едновременно с това работи по подобрението на морала и вибрационното качество на своите мисли и поведение. Той трябва да се стреми да възстанови моралното си и духовно равновесие, да изучава нравствените и философски поучения на Спиритизма и да участва в Спиритисткия Център, да научи за феномена и да упражнява медиумизма преди да започне да прилага своята способност в полза на другите. Търпение, упоритост и вяра е всичко, което е необходимо за да следва своя път към възстановяване/ реабилитация и в края на краищата, към една удовлетворителна работа.


Слабо Развит Медиумизъм

Както пише Ригонати: "Едно лошо използвано медиумство може да доведе до едно жестоко обсебване. Медиума, който не знае как да завърши своята задача, или прави това от собствен интерес, бива изоставен от добрите духове и става един затворник на престъпни духове, които никога няма да го оставят на мира."

Тази причина е една комбинация от закона за моралния афинитет заедно с една повишена чувствителност на духовни влияния присъща за медиумистичната способност. В "евангелие според Спиритизма" Алан Кардек пише: "Медиуми, които следват един неправилен път, вършат повече вреда, отколкото добро за спиритистката кауза, и последствието е че повече от един човек ще преживее забавяне на своя прогрес, поради нещастните впечатления, които някои медиуми оставят у хората. Ето защо тези, които са надарени с тази дарба ще трябва да отговарят за начина, по който я ползват, защото са я получили само с цел да правят добро на своите събратя човеците.
Медиумите, които искат да бъдат подпомагани от добри духове, трябва да работят за подобрение на себе си. Онези, които искат тяхната дарба да се развие допълнително и да се обогати, трябва да обогатят себе си морално и да отказват да правят неща, които биха отвърнали медиумизма от неговото провиденческо предназначение.

Ако понякога Добри Духове използват морално несъвършени медиуми, това е с цел да им дадат добър съвет и така да ги поведат по пътя на доброто. Все пак, ако духовете срещнат едни вкаменени сърца и ако техния съвет бъде игнориран, те ще си тръгнат и терена ще бъде открит за влизане на всякакви злонамерени духове.

Всички медиуми служещи на истината трябва да имат една обща цел:

- да уважават и ценят доверието на Добрите Духове и да затворят вратите за лекомислените. Без това посвещение медиумизма се превръща в една празна дарба и дори може да се окаже вредна за човека, който я притежава, тъй като може да се изроди в едно духовно разстройство."

Друг въпрос по отношение на този тип обсебване е, че твърде често медиуми, които използват своята способност с намерение за благородни цели като разпространение на любов, състрадание и истина, биват мишена на злонамерени духове, които може да нямат нищо лично против тях, а по-скоро презират добрите намерения на медиума и усилията му да донесе покой и щастие на другите, както и духовния прогрес, който по този начин и самият медиум ще постигне.
Медиумите с повишено внимание трябва да следят за такива духове и винаги да са бдителни към своите мисли и поведение, внимателни да не се възгордеят или да станат твърде самоуверени, защото последното е знак за недостатъчна бдителност, точно това, което измамния дух търси. Такава гордост е слабост, която ще позволи на духа да подведе и предаде медиума, с крайното намерение да го отклони от пътя и да сложи край на добрите му дела.

Към част 3 ...


Източник: http://www.explorespiritism.com/

ОБСЕБВАНЕ 1 част - дефиниция и режим на действие

ВЪВЕДЕНИЕ

Навсякъде около нас има духове от различни нива на еволюция и морално и интелектуално развитие, които редовно ни влияят чрез техните внушения и интуиция, били те позитивни или негативни, в зависимост от природата на духа. Това е защото, материалния свят, в който ние живеем оперира в едно постоянно взаимодействие с духовната сфера, която съществува паралелно с него. Съществата от двата свята са способни да влияят и да си въздействат едно на друго.

Духовете са способни да си въздействат един на друг чрез мисъл, първо, в роля на мисъл, което е механизма зад духовните комуникации, и второ, защото най-дълбоките (дори подсъзнателни) мисли, на който и да е дух определят природата и качеството на неговите собствени вибрации, или енергии, които в крайна сметка оказват влияние върху тези, които са около духа, по подобен начин, привличат други с подобен характер, идеи, емоции и т.н. Това влияние може да бъде позитивно или негативно, в зависимост от природата на духа, който упражнява влиянието и когато едно негативно влияние стане настойчиво и насочено, тогава то приема формата на това, което спиритистите наричат обсебване.


ДЕФИНИЦИЯ

В контекста на Спиритизма, ние използваме термина обсебване, както е написала Суели Калдаш Шуберт, за да идентифицираме ситуацията, при която "някой, дезинкарниран или инкарниран, упражнява едно негативен психически натиск над някой друг, по каквато и да е причина, чрез метода на фино сугестиране, подбуждане или принуда и с цел господство/ власт, един процес, който постоянно се повтаря на Земята, както и в нисшите духовни нива."


Наличието на едно духовно обсебване винаги сочи към една морална недостатъчност, както в обсебения, така и в обсесора. Подобно, духове, които обсебват други винаги са по същност нисши, тъй като възвишените или по-висшите духове винаги са благородни в техните чувства и поведение. Последните наистина се опитват да ни съветват в нашите мисли и дела, но такова влияние е винаги позитивно, и те никога не търсят да налагат своята воля над нашата.

Обсебването може да се насочи от дезинкарниран към дезинкарниран, от дезинкарниран към инкарниран, от инкарниран към дезинкарниран, или от инкарниран към инкарниран.
*инкарниран - дух въплътен в тяло
*дезинкарниран - дух, след смъртта, освободен от телесна обвивка

Когато ние използваме, видим или чуем термина обсебване в контекста на Спиритизма, по-често се отнася до случай на един дезинкарниран дух, който влияе зловредно върху инкарниран човек. В крайна сметка, това може би е най-лесното и най-вероятно да се случи, в резултат на предимството, което дезинкарнирания дух има, когато той е в състояние да остане невидим за своята жертва. на този тип обсебване ще се фокусираме и ще обсъдим тук.


РЕЖИМ НА ДЕЙСТВИЕ 

Всички ние сме медиуми, било то манифестиращи или не, ние сме открити за влиянията на обитателите на духовното ниво, макар да варираме в нашата степен на сензитивност. Както казахме и преди, характера на такова влияние е пряко свързано с нашите собствени вибрационни качества, с други думи, моралното естество на нашите собствени мисли, намерения и действия; това е така поради закона за афинитета, според който ние привличаме тези, които мислят подобно на нас и за едни и същи неща, и чиито желания и поведение са подобни на нашите. Ключовата точка тук е, че независимо от причината за обсебващото действие на духа към неговата жертва, то вибрационния афинитет помежду двамата позволява духа да упражнява някаква степен на контрол на ума и/или вибрационно изменение върху индивида.

Ключовата характеристика на едно обсебване, в сравнение с едно преминаващо негативно духовно влияние, е регулярност и последователност на зловредното влияние на духа над индивида. Обсебващи духове, които действат преднамерено, са изключително упорити и вярват, дори когато намерят една първоначална или крайна резистентност, отпор в своята жертва, че чрез устойчивост в крайна сметка те ще постигнат и поддържат доминацията, която желаят. Дори, когато са несъзнателни са техните негативни влияния, афинитета и настройването, което е установено между обсебения и обсесора ги държат и двамата свързани един с друг и предмет на последиците от такова взаимно влияние.ПРОГРЕСИРАНЕ НА ОБСЕБВАНЕТО


Едно обсебване може да се открие в разнообразни степени на напредък, съответно показващо характеристики, които също варират в своята природа и строгост. Най-леката степен на влияние е наречена - обикновено обсебване, в което духът започва да преследва мислите и идеите на своя субект, чрез повтарящи се внушения, които в крайна сметка индивида улавя и най-често обърква като свои собствени. По подобен начин, чрез ефекта на тези променени мисли и/или чрез трансфера на флуиди или енергии, с които обсебващия дух бележи своя субект чрез вмешателство на своя собствен периспирит* в този на субекта, обсебения индивид ще преживее изменения в своето емоционално състояние и/или едно влошаване на вече съществуващ нездравословен емоционален дисбаланс.
* периспирит - полу-материалната обвивка на духа, чрез която е осъществена връзката с материята и физическото тяло при въплъщението на духа.

Ако обсебения човек не разпознае и предприеме ефективни действия за да промени своите нездравословни мисловни модели и всякакво поведение в резултат на тях, вратата, която той е отворил за духа, който го е взел за мишена само ще се отвори по-широко, чрез което той допълнително ще се съгласи с нарастващия психически натиск и флуидна намеса упражнявани от духа. Като една допълнителна последица духовния дисбаланс и емоционалното смущение могат да се отразят на физическото състояние, довеждайки до някакъв вид физическа болест или разстройство. С времето и ако не бъде предприето действие да го спре, обсебването естествено ще прогресира, позволявайки на обсебващия дух на всяка стъпка все по-голяма степен на контрол. Накрая процеса може да достигне по-сурови етапи на покоряване, което понякога се нарича притежание, което включва един натиск с голяма сила, който блокира волята на жертвата, която след това действа в съответствие с волята на своя потисник. Това прогресиране на обсебването може да достигне кулминация като една абсолютна зависимост на жертвата от духа/духовете, които я покоряват, в която обсесора доминира дори над физическото тяло на своя субект, без инкарнирания дух на последния въобще да напуска тялото, тъй като това пълно разделение се случва при смъртта.


Нека сега разгледаме четири причини за обсебване, чрез които ще видим и вибрационния афинитет и фактора на моралните недостатъци в тези различни случаи.


МОРАЛНИ НЕДОСТАТЪЦИ


Тази причина е директен резултат от закона за морален афинитет, според който ние привличаме компанията на други, и инкарнирани и дезинкарнирани, чиито идеи и склонности са подобни на нашите собствени. Например един човек, който мисли и действа поради слабости като гордост, завист, алчност, омраза и т.н., както и такъв, който участва в нездравословно поведение като злоупотребата с алкохол, наркотици, дори храна, безразборна и/или насилствена сексуална активност, умишлено малтретиране на други хора и т.н., ще привлекат, според природния закон, духовни спътници с подобен характер, на които им доставя удоволствие да гледат деянията на такъв индивид, и които дори се "хранят" от енергията, която такъв човек излъчва. Освен това, когато развитието на такива нисши чувства и поведение стане навик, тогава човека стабилно задържа една и съща вибрационна честота като на своите объркани нисши духовни спътници, които по този начин са способни да се вплетат в една силна психична и енергийна връзка с него.

От там започва токсичното влияние, чрез което обсебващия дух се възползва от негативните склонности на човека и окуражава в него дори повече от същото, което само води до още по-голям емоционален и духовен дисбаланс у жертвата, в допълнение, че става трудно за този човек веднъж след като е създал такова силно обединение, да сложи край на нездравословните си привички, дори когато човек желае това.

В друг пример ние можем да видим как вибрационната честота на един индивид може дори да доведе до такива "паразитни" отношения с един нещастен дух, който може дори непреднамерено и/или несъзнателно да влияе върху инкарниран дух. Ние всички сме чували израза "Нещастието обича компания" (или бг варианта - Едно зло никога не идва само). Един човек, който е психически/ментално фиксиран върху песимистични идеи или други саморазрушителни мисли и чувства от най-различен сорт може също да привлече към себе си един нещастен дух, който да споделя неговите чувства, и който става "привързан" към него като един магнит, както в първия пример, само ще обостри емоционалното мъчение на човека.

Към част 2 ...


Източник: http://www.explorespiritism.com/

Saturday, December 2, 2017

Духът на амбициозният учен - духовни причини за физическите страдания

Защо понякога съдбата на някои хора е само мъки и страдания от люлката до гроба?
Как се обяснява това с миналите ни постъпки в предшестващи животи?


Едно обяснение дадено на спиритистки сеанс за големите физически страдания на една жена през целия и живот от раждането до смъртта.

Saturday, November 11, 2017

Клара - страдащ дух, сеанси на Парижко Спиритическо общество 1861г.

Парижко Спиритическо общество 1861г. - Духът на Клара

Клара - страдащ дух

Парижко Спиритическо общество 1861г.

Духът, който осигури следващото общуване,
беше на жена, която медиума познаваше приживе,
и чието поведение поради характера и
напълно оправдава
мъчението, което тя преживяваше.
Нещо повече - тя беше обхваната
от прекалено чувство
на гордост и егоцентричност,
което се отразява в третото общуване с нея,
особено, когато тя очаква медиума
да обръща внимание единствено на нея.
Тези общувания са получени по различно време
И последните три вече показват
един виден прогрес в състоянието на духа,
благодарение на грижите на медиума,
който е поел нейното морално обучение.

Откъс от книгата "Рай и Ад"
на Алан Кардек
-
превод: П. Николова
spiritismallankardecbg.blogspot.bg


Saturday, October 7, 2017

Дивалдо Франко за спиритистките медиумни събиранияКакво е медиумно събиране и действително помагат ли инкарнирани хора на дезинкарнирани духове по време на такива срещи разказва бразилския медиум Дивалдо Франко.
Дивалдо Франко за своята дарба и за най-голямата опасност за медиумите

Бразилския медиум Дивалдо Франко отговаря на въпроси за своята медиумна дарба на огледално психографиране и писане на чужди езици.
Какви препоръки дава и кои са най-големите опасности, на които са изложени медиумите в своята работа?

Wednesday, September 27, 2017

ПОКАНА ЗА ПРАВЕДНОСТ

ПОКАНА ЗА ПРАВЕДНОСТ 

“Но когато те поканят, иди."
Исус (Лука, 14:10)

По всяко време праведността е съставлявала божествения фонтан способен да осигурява безсмъртни ценности. Индивида, който разсъждава, трябва да е наблюдавал, че периода на детството е една съвкупност от призиви, покани да тръгнем към върховния извор.

Свещената покана се повтаря година след година. Тя слиза долу чрез нашите обичащи човешки родители, нашите академични ментори, от здравословния материал за четене, от религиозните чувства, и от нашите общи приятели.
И въпреки това много малко умове достигат юношество с внимание фокусирано върху един по-висш призив. Почти всички хора слушат призивите от нисш характер, забравяйки своите ценни задължения.

Независимо от това призивите продължават да идват.
Тук това може да бъде една книга от приятел тихо разкриваща истина;
там може да е един щедър спътник, който настоява за съществуването на просветлени реалности на живота.

Бунтарството в човека все пак, дори след зрялост, обикновено се смее безсъзнателно, продължавайки да преминава в един принудителен ход в посока на естествените разочарования, което ще наложи по-балансирани мисли.

В Евангелието на Исус поканата за праведност е облечена във вечната истина. Приемайки я, ние ще бъдем в състояние да продължим към срещата с нашия Отец без колебание.

Ако християнския тромпет вече е достигнал ушите ви, приемете истината му без колебание.
Не чакайте за бодлите на необходимостта.
По време на буря става по-трудно да се види пристанището.
Мнозинството от нашите братя на Земята вървят към Бог под ултиматума на много болка, за това не чакайте за ударите от сенките, когато можете спокойно да следвате ясните пътеки на любовта.


XAVIER, Francisco Cândido.
Our Daily Bread – Item 39 - By the Spirit Emmanuel
– Spiritist Alliance for Books. Published by ISC 2005.

Friday, July 28, 2017

Почитай майка си и баща си - истинското ни семейство - духовно и телесно родство

Понякога има  едно необяснимо напрежение, а за жалост в някои случаи и открита враждебност в едно семейство между родители и деца, случва се и предпочитание на едното дете и пренебрегване на другото, или вражда, конкуренция и завист между братя и сестри и ожесточаването им един срещу друг до степен на стари години да не си говорят като заклети врагове.
Всички тези проблеми разрушават живота на много хора.
Те не само отравят съществуването и отнемат радостта на онези, които си позволяват лукса да изпитват такива ниски емоции, те засягат и децата и внуците им.

Ако вие по някакъв начин, пряк или косвен, сте засегнати от подобни сложни семейни отношения, то може да чуете този запис - една по-различна духовна гледна точка по темата получена с помощта на Духа на св. Августин, който е допринесъл за записването на много послания от духовния свят по важни въпроси.


Тази информация няма да усмири роднината, който така ви огорчава всеки път като се видите, но ще повлияе на вас, така че вече неговото поведение да не ви докосва, да не ви наранява. Защото онова, което разбираме и в което виждаме по-висш смисъл вече не е такава драма, нито му се връзваме така лесно, както преди.

Когато изслушате този запис и пак си спомните своята семейна ситуация и отношенията, в които има по-голямо напрежение - погледнете на онзи, човек, който ви огорчава по малко по-различен начин сега - не гледайте годините му, нито побелелите му коси, ако е ваш родител, а го вижте като детето, което е дошло да се учи, дух - в урок, който може би сега не се справя точно така, както си е бил планирал преди раждането, и за това го наричам дете - защото може да е постигнал много в някои области на развитие, дори да е доста по-успешен, но в други се справя слабо - и резултата е вашите напрегнати и болезнени отношения...
 Спрете да търсите мъдрост или отговорно поведение у него, а опитайте да погледнете с разбирането, че няма как такъв човек да надскочи нивото си, учебния си клас, в който се учи - защото не може ученик от 2ри клас да очаквате да решава задачите от 5ти... т.е. спрете да имате очаквания!
Снизхождение към грешките, милосърдие и състрадание са нужни, и много много разбиране и любов, за да може човек да прощава.

Ние всички сме Духове в уроци, когато си дадем сметка за това и видим отвъд обвивката, ще можем по-лесно да разбираме изпитанията и отношенията си с другите. Едно е да планира душата инкарнацията си - слагайки смело и това и онова, позабравила малко какво е било в материята, и съвсем друго е да попадне вече в тяло и да се сблъска с всички екстри съпровождащи този процес. Бъдете великодушни, опитайте се в сърцето си да освободите всички тежки чувства, ако е нужно и видите че контактите с роднините постоянно ви палят и не можете да не изпитвате агресия или силно страдание - дайте си време, сложете здравословна дистанция, и се молете за тях и за вас. И когато имате срещи - подхождайте към тях различно - все едно срещу ви седи душата, без егото и гордостта на личността, които винаги съсипват всичко, а само душата в един неутрален вид, и опитвайте да провокирате в тях хубавите спомени, да усетят и уважението ви за миналите споделени радости (колкото и малко да са). Дори и да не сте имали радости заедно - спомнете си колко ползи и сила сте извлекли от трудните години прекарани заедно, колко много сте научили, колко сила сте придобили... Това пак заслужава едно "Благодаря, че си мой баща, майка, син, дъщеря, брат, сестра..."
Дайте им любов в малките неща, поощрете ги, покажете им как да се изразяват, прегърнете ги, споделете им свои неща, гласувайте им доверие, нека усетят как се прави, всичко онова, което не са съумели и не са знаели как да ви дадат. Нека го почувстват...
И бъдете както Бог - Дълготърпеливи - наградата ви ще е голяма. Независимо дали вашият роднина ще ви покаже признаци на смекчаване на характера и промяна, или ще си умре с проклетия характер, който ви е тормозил цял живот. Вашите усилия се зачитат, вашето постоянство, разбиране, не-осъждане, любов и състрадание, великодушието ви към грешките на другите - всичко това ще ви се изплати в духовния свят - един актив за вашия Дух.


Какво е синовна преданост?
Кое е истинското ни семейство?
Колко са важни семейните връзки и кои са истинските връзки - телесните или духовните?
Защо понякога едно дете не се чувства част от собственото си семейство?
Защо нерядко някой родител се чувства отблъснат от собственото си дете?
Как се обясняват сложните семейни отношения на взаимно нараняване?

Съдържание:

Синовна преданост
Коя е майка ми и кои са братята ми? - от 6 мин.
За телесното родство и духовното родство - от 10 мин.
Указания от Духовете: Неблагодарността на децата - 13 мин.


Thursday, July 13, 2017

Случаят на Антоан Бел - САМОУБИЙСТВО поради обсебване

"Ние само искаме да узнаем какво е положението ти
и какво се случва с теб сега?
И ако ние можем да сме ти полезни по някакъв начин?"Така започва разговорът с духа на Антоан Бел, бивш банков служител,  проведен от Парижкото спиритическо общество на  17 Април 1865г., което по молба на негови близки приятели призовава духът му само 2 месеца след като той сам слага край на живота си.

Никоя история не е такава каквато изглежда на повърхността.
Всеки може да бъде на мястото на този Дух, за това не бързайте да го съдите по заглавието.
Божията милост е наистина безкрайна, а наш дълг е да говорим за нея и да окуражаваме събратята си, били те в материално тяло или в дух.

Един малък, но ярък пример за истинската дейност по милосърдие, благотворителност и утеха към страдащите духове, която извършва Спиритизма в своите практики.
Както живите се нуждаят от напътствия и утеха, когато се изгубят от своя път в земния живот, така и различните духове, които не успяват по различни причини да се присъединят към полагащото им се място в духовния свят, имат нужда от ориентация и окуражаване.

Случаят е откъс от книгата "Heaven and Hell" на Алан Кардек. (цялата книга онлайн за слушане http://www.kardecradio.com/index.php/spiritist-audio-books/heaven-and-hell)

превод: Павлина Николова

Група за изучаване на християнския Спиритизъм по Алан Кардек: https://www.facebook.com/groups/704234613047102/?ref=bookmarks

В момента тече курс по Спиритически Медиумизъм, всяка седмица в Съботния ден на адрес:

бул. Княгиня Мария Луиза 58, ет.3, 1202,
www.projectlab.bg

За контакти, записване или въпроси 0897 472933 или във фейсбук групата.

Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки: http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/

Wednesday, May 31, 2017

Духовете (духовните водачи) не идват за да лишат човека от Закона за работата

В работата си с регресия в минали животи често съм чувала хора да изразява съмнения не получаваме ли наготово всичко, ако се допитваме до подобни средства, не пречи ли това на нашите уроци и развитие. А някои от тях откровено смятаха, че това не бива да се прави и че не е редно да се "съкращава" и улеснява така пътя за развитието на духа.

Между моята работа като терапевт и човек, който среща най-различни съдби, истории за души, които започват далеч назад и ще продължат още много животи напред след настоящия, и Спиритизма, който обяснява интересните, но и често не разбирани връзки между физическия материален свят на хората и нематериалния свят на Духовете, и който на свой ред лекува душите - и на инкарнирани и на дезинкарнирани, всъщност има много общо.

Повечето от вас знаят за съществуването на духовните водачи и че всеки от нас има такъв (един или повече) - Духове, които са преминали сериозно развитие и в определен етап са заслужили отговорността да насочват и съветват други духове, докато те изживяват своите учебни изпитания в инкарнации във физическо тяло.

В една част от терапевтичния процес на регресията в минали животи, когато молим за помощ духовния водач на човека и задаваме към него важни за настоящия живот въпроси, забелязах една тенденция, която се повтаряше отново и отново.
Тази тенденция оборва страховете на първата група хора, за които писах в началото - страховете, че нещо ще ти се даде наготово и няма да си научиш уроците.


Следния откъс от "Евангелие според Спиритизма" написана още през средата на 19 век от френския философ Алан Кардек съвпада изцяло с наблюденията ми върху общуването с духовните водачи в регресия.

"Търсете и ще намерите

Ако Бог беше лишил  човека от работа за тялото, неговите крайници щяха да атрофират; ако беше го лишил от работа за интелекта, неговия дух щеше да остане в детството, в състояние на животински инстинкт. За това е направил работата необходимост за него и му е казал: Търси и ще намериш; работи и ще произведеш. По този начин ще бъдеш дете на своите деяния, ще получиш заслуженото за тях  и ще бъдеш възнаграден според това, което си направил.

 Поради този принцип Духовете (духовните водачи от моите наблюдения също) не спестяват на човека изследователската работа, предоставяйки му вече готови за употреба открития (готови отговори) и нововъведения, така че той да не прави друго освен да взима това, което поставят в ръцете му, без дори да изпита неудобството да се наведе за да вземе или пък да мисли. Ако беше така и най-мързеливия щеше да може да забогатее, и най-невежия щеше да стане мъдър, без да им струва нищо, и двамата щяха да си припишат заслуги, които нямат.
Не, Духовете (духовните водачи) не идват за да лишат човека от Закона за работата: те дават единствено за да му покажат целта, която си струва да постигне и пътят, който води към нея, казвайки му:
"Върви и ще пристигнеш.
Ще се сблъскаш с камъни;
гледай и сам ги премахвай.
Ние ще ти дадем необходимата сила, ако искаш да я използваш."

Помолете се за светлина, която да освети пътя ви и тя ще ви бъде дадена;
помолете се за сили, за да устоите на злото и ще ги имате;
помолете се за помощ на Добрите Духове и те ще ви придружат
и както ангелът на Тобиас, ще ви водят;
помолете за добри съвети и те никога няма да ви бъдат отказани;
почукайте на нашата врата и тя ще ви се отвори.
Но помолете искрено, с вяра, доверие и страст;
покажете се смирени, а не арогантни,
или ще бъдете оставени на своите собствени сили
и вашето падение ще бъде наказание за гордостта ви."

Откъсът е от Евангелие според Спиритизма,
Глава 25 - Търсете и ще намерите

Павлина Николова,
Блог Хипнотична регресия и минали животи
http://dolorescannonbg.blogspot.bg

Wednesday, May 24, 2017

КУРС Медиумизъм според Спиритизма / Mediumship I

Обръщам се към всички, които се интересуват от Спиритизма, които искат да го изучават и да прилагат тази философия в живота си или в работата си за помощ на други хора.

Започваме курс, който покрива изключително интересен материал и може да бъде полезен на всеки един от нас.
Ако живеете в Бразилия за да имате достъп до този курс първоначално ще трябва да сте преминали две части на семинарите Основи на Спиритизма.
Курса, който ще поставим в България е Mediumship I (Медиумизъм според Спиритизма, първа част).

Материала е огромен и обикновено се взема за една календарна година.
Смятам да интегрираме части от първичния теоретичен курс Основи на Спиритизма и успоредно да минем по темите. Знам че някои от вас не живеят в София и не могат да пътуват за срещи само от по час- два. За това реших да обединим двата материала и да получите максималното за вложеното време и усилия.

Спиритистите отделят специално внимание на етичната и философска част за всеки човек решил да използва медиумните си способности в помощ на духовете и хората в нужда.
За това много сериозно отношение е нужно за да се подготвим за истинска работа, такава каквато тя се случва в Спиритистките центрове по света след преминато обучение.

Ако се питате каква помощ се оказва в такъв тип центрове
 - работи се за енергийно изчистване с пасове
- работи се върху случаи на обсебване
- за утеха на хора загубили близки
- за съветване от Висшите Духове при проблеми в настоящия живот
- цялостно повишаване на вибрациите на всички участващи (всяка работа тип служене помага за това)
- нравствена подготовка и самоусъвършенстване според принципите на Спиритизма и Евангелието на Исус

Курса има и втора част, която живот и здраве ще подготвим в бъдеще.
Моля да си помислите сериозно желаете ли да участвате, желаете ли да се учите и можете ли да отделите нужното време.
Една среща за курса е с продължителност от 3 астрономически часа по възможност веднъж седмично, обикновено в Събота.

Продължителност около 35 срещи-урока или по-малко в случай, че с участниците комбинираме някои уроци и продължим курса по цял ден вместо предвидените 3 часа. Но това ще се случва в изключителни случаи, когато има минимално отсъстващи участници, за да не губят твърде много материал с едно отсъствие. Тъй като никой не може да гарантира, че би имал свободно време всяка събота от тук нататък, няма никакъв проблем, когато се налага да отсъствате, като след това може да ви подкрепим с теоретичен материал от пропусната среща.
За пътите, когато не сте присъствали не дължите никаква такса, независимо че ще получите файл с материали от срещата.


Макар, че това е интензивно обучение от определен момент нататък, когато сме покрили съответния материал за молитвата и даването на пасове, ние ще можем да си помагаме и да работим - да включваме в срещите ни и работа за някой нуждаещ се, било то от самите

И накрая вероятно се питате има ли такса, може ли спокойно човек да си позволи такова дълго обучение. Принципно нищо от дейностите на Спиритизма по света не се заплаща. Прави се на доброволни начала за да е достъпно за всички хора от всякакво социално положение.
На български език обаче ние нямаме всички необходими ни материали - тук говоря за две от най-важните книги, които могат да допълнят знанията ни и да ни помагат в подготовката у дома.

Знаете, че "Kнига на Духовете" и "Kнига на Mедиумите" са преведени отдавна и са достъпни безплатно.
Същото трябва да се случи и с "Евангелие според Спиритизма" и Рай и Ад" на Алан Кардек.
Тази тематика не е лесна за превеждане от хора, които са далеч на духовните неща или са скептици по отношение на Спиритизма.

Неслучайно обаче живота ме срещна с момиче професионален преводач, която е имала щастието не само да учи в Бразилия за известен период, но и да получи дори помощ в един спиритистки център.

Тя обеща да ни помага и да превежда. Но както знаете това е огромен труд и никой не може да оцелее ако няма поне някакъв минимален доход.
Предложението което получихме е за минимална сума за превода на страница, което не може да се намери в никоя официална фирма за преводи.

И тук стигам до момента, че за курса обявявам малка такса - 20 лв на урок, която ще бъде насочена за финансиране на преводите на двете книги.
Не ми се иска и това ограничение да слагам, но повечето от вас не владеят английски език, така че да се допитват до книгите директно.
Вярвам, че ще разберете и се надявам, че точно това няма да ви спира от участие.
Моя труд, както винаги е бил, си остава доброволен.
Ако някой от вас имат желанието и възможностите могат да помогнат и с дарение за тези преводи.

Най-голямото ми желание е да изучим Спиритизма и да направим неговата философия (която съм видяла колко много помощ и утеха може да даде), достъпна за повече хора желаещи да са в полза на обществото, както и за други хора, които искат за себе си и своите семейства да знаят тези принципи и методи.

Благодаря на прекрасните дами от Project Lab, които не само че ни дадоха достъп до една прекрасна просторна семинарна зала с перфектното удобно разположение в близост до автогара, ж.п. гара и център, но и ни подкрепят от първия урок с активното си участие.

По време на курса за всички участници има кафе, чай, вода и сладки.


Адреса на залата може да видите тук:
София, бул.Мария Луиза 58, етаж 3
(карта:http://projectlab.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/ 


Опция за дистанционно обучение http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/p/blog-page_16.htmlФейсбук група Спиритизъм/Spiritism
pavlinanikolova_reg@abv.bg
0897472933

Tuesday, April 25, 2017

Урок 6 - Дезинкарниране - отделяне на духа от физическото тяло

Лекции по Спиритизъм
(учение основано 1857г. от френския философ Алан Кардек)
-
УРОК 6 

ДИСКАРНАЦИЯ
(дезинкарниране)
Carlos Roberto de Souza, M.D., 
Spiritist Medical Association – Brazil (AME-BRASIL)

Науката в момента приема мозъчната смърт, която обхваща пълното и необратимо спиране на функциите на целия енцефалон (мозък), включително не само мозъчната кора, а също и диенцефалона (междиния мозък), церебелума (малкия мозък) и особено мозъчния ствол. Установени са стандартни тестове и клинични критерии от световната научна общност за диагностициране на енцефалична смърт.

Ние, като спиритисти, също трябва да разграничаваме смъртта от дезинкарнирането (дискарнацията). Смъртта е едно биологично явление, при което многото органи и системи, които поддържат живота, спират, прогресивно и необратимо. Дезинкарнирането или дискарнацията, от своя страна, е процесът на разединяване между духа и физическото тяло, където духът постепенно се освобождава от магнитните връзки, които го свързват с материята, освобождавайки флуидните връзки, които ги обединяват. Следователно, обикновено процесът на дискарнация започва след биологичния феномен на смъртта. От своя страна, смъртта е само окончателна, след като мозъчния ствол стане неактивен. Мозъкът съдържа ромбоидната кухина (пода на 4та вентрикула), която е мястото на съюз между духа и физическото тяло, според Андре Луиз в книгата "Evolução em Dois Mundos" ("Еволюция в два свята") * * В книгата "Entrevistas" ("Интервюта") * от Франсиско Шавиер, д-р Безера де Менезес заявява, че дискарнацията води до пълна мозъчна тишина, както се установява от електроенцефалограмата. Докато се открива мозъчна активност, дори и минимална, духът остава свързан с тялото.

Monday, April 17, 2017

САМ ЛИ СИ? Глава V - ДУХОВНОТО ЛЕЧЕНИЕ - за кармата и връзките от миналото

Една малка част от философията на Спиритизма под формата на филм описващ най-честата ситуация на взаимоотношения на разплата, когато има дисбаланс и единия от участниците е в тяло сега, а другия е все още дух и не е прероден.

Първа част на филма показва връзките от миналото и отношенията между духовете Отавио (който не е във физическо тяло) и Пауло (който е инкарниран сега), които в последствие се налага да бъдат лекувани. Закона за Причината и Следствие много често не бива разбран и хората смятат неговите проявления за несправедливости, наказание и т.н.


Обсебването, дори най-сложните му случаи, имат лечение.

САМ ЛИ СИ? Глава  V представя едно духовно лечение, чрез което персонажа Отавио е спасен, подкрепен и просветен.

За това явление се знае твърде малко, по-скоро се свързва с неправилни концепции за зли духове и тъмни сили,
А реално онзи, който обсебва сме самите ние - така както го правим приживе един към друг, така често хванати в ниските страсти и емоции продължаваме да го правим и когато сме преминали през смъртта и вече сме само в духовно тяло.
Причината най-често е желание за отмъщение, ревност, вкопчване в материални обекти - къщи, места където сме живели, и не на последно място - хора, които сме обичали или които сме мразили. Всичко, което е крайна форма на пристрастяване към нещо друго е вид обсебване и може да държи един дух в плен на тези ниски енергии, които той самия подхранва.

Във филмите няма коментар, който да обяснява всичко като сцени и какво е показано - но ако се вгледате внимателно няма как да ви убегнат няколко неща.

Присъствието на един главен тъмен дух, този който изисква от другите да вършат лошо - да повлияят на хората да пият, да шофират след употреба на алкохол с опасност дори да загинат... с цел да си набави още "работници" - духове, които да му служат.
Колко позната история... дали пък известната фраза "Каквото Горе, такова и Долу" не означава именно колко приличат някои нива на духовния свят (вероятно най-ниските), на това, което имаме тук на Земята.

Друг много силен момент, който няма подобаващ коментар е във втора част на филмчето, когато показват Пауло, който се е променил и търси помощ за своя проблем с алкохола. Той първо приема дошлите на вратата му спиритисти, които го запознават с Исус. След това отива и в един от спиритистките центрове за помощ. Всяка вечер в дома им с Фернанда те казват молитви.

Цялото това нещо действа като огромна непробиваема защита, като щит срещу набезите на тъмните енергии и ниско вибриращи духове, какъвто по онова време е духът на Отавио.

Заслужава си човек да запомни това- каквото и да се е случило в миналото -  и на когото и да сте длъжник, (нормално е като се има предвид колко много съществувания има духа за да се развива) то молитвата и живота в по-високите вибрации сам по себе си е най-добрата форма на защита.

И третия много важен момент - помощта, от която духа обсесор има нужда.
Както казах и множество изследвания на спиритистите, след много медиумни контакти и разговори плюс работата на Шико Шавиер и др., потвърждават, че не някакви зли сили атакуват човека, към когото е започнало обсебване - а дух, какъвто имаме и ние, дух на някой най-вероятно, който също е имал свои съществувания на Земята и по някаква причина има отношения за балансиране с обсебения човек.
Този дух обсесор трябва да бъде излекуван за да се прекрати обсебването, за да си тръгне той доброволно. Именно това представлява една огромна част от работата и молитвите, които се правят в Спиритистките центрове по света - нарича се Духовно лечение.

Накрая ще спомена нещо, което научих от една практика на Спиритизма, която се нарича "Евангелието у Дом". Основната идея на тази практика е в уречен ден и час, винаги по едно и също време, в дома да се събира семейството и да чете части от Евангелието или от основните книги на Алан Кардек, или трудове на Шико Шавиер и всичко, което действа просветляващо за духа. В началото и в края на тези духовни срещи се казва по една молитва на глас. 

До този момент не знаех защо е нужно да бъде на глас. Обяснението, което ми се струва доста логично и е подкрепено с много практически случаи от работата още на Алан Кардек през 19 век, е че на нашата духовна семейна среща всъщност присъстват и слушат не малко духове, като голяма част от тях имат нужда от помощ и просветление, за да се издигнат над ниските страсти, които ги придържат закотвени в ниските нива след смъртта.

Казвайки на глас нашите молитви, четейки  на глас избран материал за нашата духовна среща, ние всъщност го правим не само за себе си и нашето собствено просветление и изучаване на тези духовни концепции, но и за подпомагане на духовете в нужда.
Те чуват всичко. 
Много такива случаи има споделени в книгата на Алан Кардек "Heaven and Hell".


Friday, April 7, 2017

УРОК 3 - Спиритизъм и АЛАН КАРДЕК

Син на родители католици Алан Кардек бил отгледан в Протестантство,  но не последвал никоя от тези две религии, 
а предпочел да остане свободно мислещ и аналитичен човек.
Това изиграва основна роля, когато опитвайки да демистифицира феномените на Спиритизма, той сам се убеждава в реалността им.

Лекции по Спиритизъм
(учение основано 1857г. от френския философ Алан Кардек)
-
УРОК 3
-
Спиритизъм и АЛАН КАРДЕК


Tuesday, March 28, 2017

Духът Андре Луис

В своя живот в началото на 20ти век той бил лекар и изследовател. Днес Спиритистите познават Духа и автора Андре Луис като един прекрасен посланик, учител и приятел, на който силно се възхищават и почитат за неговия литературен принос към напредъка на човешкото разбирането по духовните въпроси. От момента, когато неговата първа книга „Nosso Lar” (по която е направен филма НАШ ДОМ) бе публикувана в Бразилия през 1944г., след като е била психографирана от бразилския спиритист и медиум Франсиско Кандидо Шавиер, също познат като Шико Шавиер, Андре Луис улавя сърцата и умовете на своите читатели.

Nosso Lar” беше първият от поредица романи, които буквално катализираха Спиритисткото движение, пробуждайки читателите към „осезаемостта” на духовния живот и към взаимодействието между духовния и физическия свят. Ние може би бихме могли да кажем, че изучаването на Спиритизма, както го познаваме в по-скорошните години, не би било същото без литературните дарби представени от Андре Луис  и неговия верен медиум Шико.

Верен на задължителната и солидна основа намерена в кодифицирания от Алан Кардек Спиритизъм, колекцията от романи на Андре Луис, в действителност един удивителен, неизмислен, от първа ръка разказ на автора за образователните и трансформационни преживявания в духовния свят, буквално събуждат към живот ученията на Спиритистката философия, откривателските наблюдения на Спиритистката наука и недвусмисленото действие и справедливост на природните закони, които регулират живота.

За „Наш Дом” Андреа Десен пише,

„Андре Луис действа като репортер за условията в духовния свят, разкривайки детайли от живота му, хора, места и организации. Той прави това през призмата на спомените си за своето собствено преживяване след смъртта и борбата му да разбере своята нова реалност. Имено в този личен аспект Андре Луис разкрива своята самоличност като лекар, който е практикувал в югоизточна Бразилия в първите десетилетия на 20ти век, и който напуснал физическото си тяло преди началото на Втората Световна Война. Един истински скептик към момента на смъртта си, първоначално той е шокиран при откритието, че смъртта не е нио повече от портал към нов и по-богат живот. С течение на времето все пак той преминава през неизбежни преживявания и обучения в духовната сфера, които го водят до едно по-добро разбиране на смисъла на живота.”

Този прогрес, който започва за Андре в „Наш Дом” продължава нататък, както самия Андре разказва в следващите книги. Във всяка книга Андре взима читателите със себе си, когато той придружава своите ментори и други приятели, които междувременно среща, в изпълнението на различни задачи, които ги отвеждат до най-различни места. Читателите и по-специално онези, които са нови за Спиритистките идеи, ще се изненадат от реалностите на духовния водач, видени през очите на Андре Луис, и от това колко много ние си взаимодействаме с тези живи същества, които в настоящия момент не са инкарнирани. И все пак това е красотата в сведенията на Андре. Ние можем да знаем, например, че Бог ни помага в нашите неволи, или че ние е нужно да вярваме на Божията справедливост и мъдрост. И все пак Андре наблюдава буквалното „олицетворение” на тази истинска любов и състрадание в своите ментори и приятели, които смятат себе си за Божии работници. И отгоре на всичко, това, което Андре открива по време на това  пътуване и споделя със своите читатели, включва идеи и концепции, които разкриват духовните механизми зад физическите феномени, които науката едва сега открива! Дали Андре получава нова научна осъзнатост или е научен на важни морални уроци, като читатели ние чувстваме, че сме точно там и се учим заедно с него. Ние успяваме да прочетем за хората, местата и събитията, които ни помагат да видим живота по един напълно нов начин. С времето влиянието, което всички тези събития оказват на Андре и начина, по който го трансформират, е образователен и вдъхновяващ.

Въпреки новостта на идеите и, в някои случаи, сложността на обхванатите концепции, Андре Луис ги споделя с нас в един език, които е и разбираем и завладяващ. В допълнение към романите обсъждани тук, Андре Луис написва няколко книги, които вдъхновяват с възвишени мисли и чувства и насочват нашето поведение в правилната посока. Обичният ни Шико Шавиер вече не живее сред нас тук на Земята. Въпреки това, като Спиритисти и като хора по принцип ние всички ще имаме полза от приноса, който Андре вече е направил и от плодовете на неговото сътрудничество с Шико Шавиер.