Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Wednesday, December 6, 2017

ОБСЕБВАНЕ 1 част - дефиниция и режим на действие

ВЪВЕДЕНИЕ

Навсякъде около нас има духове от различни нива на еволюция и морално и интелектуално развитие, които редовно ни влияят чрез техните внушения и интуиция, били те позитивни или негативни, в зависимост от природата на духа. Това е защото, материалния свят, в който ние живеем оперира в едно постоянно взаимодействие с духовната сфера, която съществува паралелно с него. Съществата от двата свята са способни да влияят и да си въздействат едно на друго.

Духовете са способни да си въздействат един на друг чрез мисъл, първо, в роля на мисъл, което е механизма зад духовните комуникации, и второ, защото най-дълбоките (дори подсъзнателни) мисли, на който и да е дух определят природата и качеството на неговите собствени вибрации, или енергии, които в крайна сметка оказват влияние върху тези, които са около духа, по подобен начин, привличат други с подобен характер, идеи, емоции и т.н. Това влияние може да бъде позитивно или негативно, в зависимост от природата на духа, който упражнява влиянието и когато едно негативно влияние стане настойчиво и насочено, тогава то приема формата на това, което спиритистите наричат обсебване.


ДЕФИНИЦИЯ

В контекста на Спиритизма, ние използваме термина обсебване, както е написала Суели Калдаш Шуберт, за да идентифицираме ситуацията, при която "някой, дезинкарниран или инкарниран, упражнява едно негативен психически натиск над някой друг, по каквато и да е причина, чрез метода на фино сугестиране, подбуждане или принуда и с цел господство/ власт, един процес, който постоянно се повтаря на Земята, както и в нисшите духовни нива."


Наличието на едно духовно обсебване винаги сочи към една морална недостатъчност, както в обсебения, така и в обсесора. Подобно, духове, които обсебват други винаги са по същност нисши, тъй като възвишените или по-висшите духове винаги са благородни в техните чувства и поведение. Последните наистина се опитват да ни съветват в нашите мисли и дела, но такова влияние е винаги позитивно, и те никога не търсят да налагат своята воля над нашата.

Обсебването може да се насочи от дезинкарниран към дезинкарниран, от дезинкарниран към инкарниран, от инкарниран към дезинкарниран, или от инкарниран към инкарниран.
*инкарниран - дух въплътен в тяло
*дезинкарниран - дух, след смъртта, освободен от телесна обвивка

Когато ние използваме, видим или чуем термина обсебване в контекста на Спиритизма, по-често се отнася до случай на един дезинкарниран дух, който влияе зловредно върху инкарниран човек. В крайна сметка, това може би е най-лесното и най-вероятно да се случи, в резултат на предимството, което дезинкарнирания дух има, когато той е в състояние да остане невидим за своята жертва. на този тип обсебване ще се фокусираме и ще обсъдим тук.


РЕЖИМ НА ДЕЙСТВИЕ 

Всички ние сме медиуми, било то манифестиращи или не, ние сме открити за влиянията на обитателите на духовното ниво, макар да варираме в нашата степен на сензитивност. Както казахме и преди, характера на такова влияние е пряко свързано с нашите собствени вибрационни качества, с други думи, моралното естество на нашите собствени мисли, намерения и действия; това е така поради закона за афинитета, според който ние привличаме тези, които мислят подобно на нас и за едни и същи неща, и чиито желания и поведение са подобни на нашите. Ключовата точка тук е, че независимо от причината за обсебващото действие на духа към неговата жертва, то вибрационния афинитет помежду двамата позволява духа да упражнява някаква степен на контрол на ума и/или вибрационно изменение върху индивида.

Ключовата характеристика на едно обсебване, в сравнение с едно преминаващо негативно духовно влияние, е регулярност и последователност на зловредното влияние на духа над индивида. Обсебващи духове, които действат преднамерено, са изключително упорити и вярват, дори когато намерят една първоначална или крайна резистентност, отпор в своята жертва, че чрез устойчивост в крайна сметка те ще постигнат и поддържат доминацията, която желаят. Дори, когато са несъзнателни са техните негативни влияния, афинитета и настройването, което е установено между обсебения и обсесора ги държат и двамата свързани един с друг и предмет на последиците от такова взаимно влияние.ПРОГРЕСИРАНЕ НА ОБСЕБВАНЕТО


Едно обсебване може да се открие в разнообразни степени на напредък, съответно показващо характеристики, които също варират в своята природа и строгост. Най-леката степен на влияние е наречена - обикновено обсебване, в което духът започва да преследва мислите и идеите на своя субект, чрез повтарящи се внушения, които в крайна сметка индивида улавя и най-често обърква като свои собствени. По подобен начин, чрез ефекта на тези променени мисли и/или чрез трансфера на флуиди или енергии, с които обсебващия дух бележи своя субект чрез вмешателство на своя собствен периспирит* в този на субекта, обсебения индивид ще преживее изменения в своето емоционално състояние и/или едно влошаване на вече съществуващ нездравословен емоционален дисбаланс.
* периспирит - полу-материалната обвивка на духа, чрез която е осъществена връзката с материята и физическото тяло при въплъщението на духа.

Ако обсебения човек не разпознае и предприеме ефективни действия за да промени своите нездравословни мисловни модели и всякакво поведение в резултат на тях, вратата, която той е отворил за духа, който го е взел за мишена само ще се отвори по-широко, чрез което той допълнително ще се съгласи с нарастващия психически натиск и флуидна намеса упражнявани от духа. Като една допълнителна последица духовния дисбаланс и емоционалното смущение могат да се отразят на физическото състояние, довеждайки до някакъв вид физическа болест или разстройство. С времето и ако не бъде предприето действие да го спре, обсебването естествено ще прогресира, позволявайки на обсебващия дух на всяка стъпка все по-голяма степен на контрол. Накрая процеса може да достигне по-сурови етапи на покоряване, което понякога се нарича притежание, което включва един натиск с голяма сила, който блокира волята на жертвата, която след това действа в съответствие с волята на своя потисник. Това прогресиране на обсебването може да достигне кулминация като една абсолютна зависимост на жертвата от духа/духовете, които я покоряват, в която обсесора доминира дори над физическото тяло на своя субект, без инкарнирания дух на последния въобще да напуска тялото, тъй като това пълно разделение се случва при смъртта.


Нека сега разгледаме четири причини за обсебване, чрез които ще видим и вибрационния афинитет и фактора на моралните недостатъци в тези различни случаи.


МОРАЛНИ НЕДОСТАТЪЦИ


Тази причина е директен резултат от закона за морален афинитет, според който ние привличаме компанията на други, и инкарнирани и дезинкарнирани, чиито идеи и склонности са подобни на нашите собствени. Например един човек, който мисли и действа поради слабости като гордост, завист, алчност, омраза и т.н., както и такъв, който участва в нездравословно поведение като злоупотребата с алкохол, наркотици, дори храна, безразборна и/или насилствена сексуална активност, умишлено малтретиране на други хора и т.н., ще привлекат, според природния закон, духовни спътници с подобен характер, на които им доставя удоволствие да гледат деянията на такъв индивид, и които дори се "хранят" от енергията, която такъв човек излъчва. Освен това, когато развитието на такива нисши чувства и поведение стане навик, тогава човека стабилно задържа една и съща вибрационна честота като на своите объркани нисши духовни спътници, които по този начин са способни да се вплетат в една силна психична и енергийна връзка с него.

От там започва токсичното влияние, чрез което обсебващия дух се възползва от негативните склонности на човека и окуражава в него дори повече от същото, което само води до още по-голям емоционален и духовен дисбаланс у жертвата, в допълнение, че става трудно за този човек веднъж след като е създал такова силно обединение, да сложи край на нездравословните си привички, дори когато човек желае това.

В друг пример ние можем да видим как вибрационната честота на един индивид може дори да доведе до такива "паразитни" отношения с един нещастен дух, който може дори непреднамерено и/или несъзнателно да влияе върху инкарниран дух. Ние всички сме чували израза "Нещастието обича компания" (или бг варианта - Едно зло никога не идва само). Един човек, който е психически/ментално фиксиран върху песимистични идеи или други саморазрушителни мисли и чувства от най-различен сорт може също да привлече към себе си един нещастен дух, който да споделя неговите чувства, и който става "привързан" към него като един магнит, както в първия пример, само ще обостри емоционалното мъчение на човека.

Към част 2 ...


Източник: http://www.explorespiritism.com/

2 comments:

  1. Полезен текст, за съжаление неграмотно написан!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. благодаря ви за подкрепата, превода е мой и ако не ви харесва може да се сърдите на мен :) Някои думи може и да не са най-подходящите, но винаги се стремя да не преиначавам смисъла, колкото и странно да звучи на български език!!! Но не се обиждам на коментара ви, напротив, ако искате оставете ми като втори коментар бележки къде и как мислите, че може да се поправи да звучи по-добре, второ мнение ще ми е полезно.

      Delete