Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Monday, December 11, 2017

ОБСЕБВАНЕ 3 - Лечение и терапия на Обсебване

"Бандите" в Духовния Свят


Много често духовете обсесори не действат сами. За да си гарантират успех често те и сътрудничат в усилията си, независимо дали целите им са насочени към един специален индивид или група хора, или целта им е просто да разпространяват смут, омраза и мизерия, в бунт срещу собственото им нещастие и страдание. Те в действителност се събират в групи, аналогични на "бандите" тук на Земята, както пише спиртисткия автор Маноел Феломено де Миранда в своята книга "Обсебване":

"Такива същности, които в крайна сметка ще бъдат уловени във фините мрежи на божествените закони, изграждат покварени организации в тъмните региони на ниските духовни нива, от които те разпространяват своето влияние из много места на страдание и смущение на Земята; настройват се също към безделните умове, към виновни, твърдоглави, бунтовни и безразлични хора. Те установяват една близка връзка с тези умове, започвайки сериозни, дълги обсесивни процеси, които понякога траят цял един живот на Земята, и продължават в духовния свят след като обсебения се дезинкарнира.

Тези нисши, обвързани със Земята същности, се организират в банди и се борят за лидерски позиции, както биха го направили на земно ниво, в действителност едни битки в които те се унищожават. Тяхната мотивация е една силна амбиция, която се оказва една празна ефимерна илюзия. на тях им липсва силата да контролират себе си и винаги са измъчвани от жаждата за власт.

Техните зли, деградивни умове формовайки фините тъкани на техните астрални тела, напълно променят техния вид, така че да могат по-добре да плашат онези, които са им предоставени. В тяхната лудост те вярват за себе си, че са малки богове, които се състезават с истинския Бог. Някои от тях все още носят в съзнанието си стария религиозен мит за Ада и дяволите му и те формоват своите духовни тела за да паснат на мисловните форми, върху които те са твърдо фокусирани."

Пример за бандите в духовния свят и за подтискането, на което биват подложени някои духове е показано в късометражния филм САМ ЛИ СИ? Във фокуса на филма не е само историята на младият мъж с алкохолен проблем, който бива обсебван от свой приятел от минал живот, но и се акцентира върху преживяванията на духа от миналото, на когото му се заповядва да "достави" душата на своя приятел на своя висшестоящ. Във втората част на филма се вижда и през какво страдание преминава духа обсесор докато накрая се избави от подтисничеството на своя "шеф" и попадне в лечебница, в която му е оказана помощ.

Вериги на Потискане


Точно както при бандите тук на Земята, има такива, които дават заповеди, и такива, които следват заповеди. Маноел Филомено де Миранда (чрез медиума Дивалдо Франко) обяснява, че духове, които печелят позиции на "сила" в тези организации, обсебват други дезинкарнирани същности като тях, които на свой ред стават обсесори на инкарнирани индивиди, така създавайки един много сложен кръг на общ живот (като в комуна), експлоатирайки се един друг физически и психически."
Както по-нататък дава в детайли спиритистката авторка Суели Калдаш Шуберт, доминиращите духове, които са "отговорници", използват техните подчинени духовни събратя за да засилят преследването на техните жертви и членовете на семействата им, като ежедневно ги придружават, стремейки се да им създават проблеми, емоционални травми, объркване и т.н., което те ще постигнат, ако преследваните индивиди не практикуват бдителност и не се защитават с молитва и подсилване на добродетелните мисли и действия. Обсебващите действия на духовете, под командването на техния шеф, и дори понякога в противоречие с техните истински най-дълбоки желания да бъдат свободни от подобни потискащи вериги, се виждат в комуникациите с духове, които говорят на сесиите по медиумизъм, провеждани с цел деобсебване, когато тези същности се поддават на убедителния и грижовен разговор със съветника, заявявайки, че те биха искали да се променят, но не могат заради проблемите, които ще им създаде "отговорника"; понякога те не се страхуват само от проблеми, но също и от загуба на "протекция", която им се дава в защита на тяхната работа, което отново е много аналогично на бандите, които познаваме на Земята. Съветника обяснява, че повече не е необходимо те да живеят в страх или в престъпления, че са дошли на правилното място, където ще получат истинска защита, подслон и лечението, което им е нужно.
Лечение и терапия на Обсебване

Прости или по-слабо развити обсебвания

ВЪВЕДЕНИЕ


В "Генезис" Алан Кардек пише, че в повечето случаи за обсебения индивид неговата собствена усърдна работа в посока себеразвитие е достатъчна за да го освободи от неговия обсесор без помощта на другите.

Това е така, когато процеса не е станал твърде тежък и обсебения индивид е в състояние да разпознае възможността за едно външно влияние. Някои сигнали, които биха посочили такова ниво на обсебване включват: странни идеи, с които индивида улавя че често се забавлява, но които имат неприемливо естество и не са типични за  неговата собствена личност; внезапни смени на настроението и чести пристъпи на негативни чувства (тъга, гняв, страх и т.н.) и желанието да потъваш в тях въпреки налични причини  за тяхното присъствие; появата или усещането на физически заболявания без никакво медицинско обяснение и т.н.


Прости или слабо-развити обсебвания

ВЪТРЕШНА РЕФОРМА

Усилията към една вътрешна реформа, както ги предписва Спиритисткото учение, към отблъскване на вредното влияние на нещастните нисши духове. Отново начина да се постигне тази промяна и работата в посока личностен растеж се случва чрез култивирането на възвишени мисли, редовно посвещение на време за учене, размисъл и молитва, и редовно прилагане на доброта и състрадание към другите, като като същевременно се стреми да намали доминирането на нравствените слабости.

По отношение на молитвата този човек, като всички нас, трябва да се моли на Бог и на своите духовни водачи да му помагат да се фокусира върху усилията си за промяна, да поиска сила и защита. В същото време все пак той не трябва да забравя да се моли за своя обсесор, да му бъде помогнато на този дух да успее да прости на обекта на неговото обсебване за всяко зло, което може да е извършил; да се моли стрданието на този дух да бъде облекчено и да му бъде показан един по-добър път, който ще поведе дезинкарнирания спътник да намери своя собствен мир и спокойствие.

По отношение на обучение Спиритистите са научили важността на времето, отделено както за самостоятелно изучаване на източници на Спиритистката литература, така и за присъствие на публични срещи в Спиритисткия Център.

Философското учение на Спиритизма ще помогне на индивида да разбере причината за неговото страдание, нуждата от неговото състрадание и прошка и важността на присъщите му възможности в неговата инкарнация. По подобен начин моралните правила ще послужат както за компас, така и за храна, от които той ще има нужда в своето пътуване към вътрешна реформа, укрепвайки усилията му да развие своите добродетелни качества и да изличи нисшите си наклонности.Прости или слабо-развити обсебвания

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РЕСУРСИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ДУШАТА


Срещи от типа "Евангелието у Дома" организирани в семейството: Това е ценно време, в което всяка седмица членовете на семейството заедно посвещават за изучаване на Спиритизъм и тази практика се препоръчва на всички.

Тя служи като един полезен ресурс в превенцията и изцелението на едно просто обсебване. Тя не само усилва духовните защити на обсебения човек, но също помага за хармонизиране на връзката му с членовете на семейството, чието участие и помощ са много важни за парализиране на обсесивния процес (повече информация в описание на практиката Евангелието у Дома).

Флуидна терапия (Пасове) и Магнетизирана Вода:
Един човек, който минава през обсебване неизбежно преживява едно разстройство на собствената си енергия, в резултат на последиците от периспиритуалното смесване между него и неговия обсесор, както и от отровния ефект от неговите собствени нездрави мисли, както са повлияни и/или влошени от неговия преследвач. Флуидната терапия и магнетизираната вода, които той може да намери в Спиритисткия Център, ще го осигурят със здрави и лечебни енергии и ще помогнат да противодейства на този енергиен дисбаланс, да възстанови своите сили, да успокои тревогите си и дори с времето ще му помогнат да намали физическите си проблеми.


ДУХОВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПО-СЕРИОЗНИ ОБСЕБВАНИЯ

Въведение

В случаите на по-сериозни обсебвания само усилията на жертвата може да не бъдат достатъчни за да сложат край на това мъчително състояние. В този случай най-вероятно обсебването е една силно фокусирана и целенасочена операция, обикновено осъществена от обсебващия дух като форма на едно отмъщение.
За такива обсебвания, както Кардек пише" Духът, който безпокои човека също трябва да бъде накаран да /се откаже от своите намерения, да признае грешките си и да развие желание за промяна. Това може да бъде направено чрез едно умело съветване в специални медиумни срещи, предназначени за повишаване осъзнатостта на Духа. Тогава е възможно да получите двойно удовлетворение в тези случаи, когато е излекувано едно човешко същество и в същото време е освободен един заблуден дух.

Такива срещи се провеждат в Спиритистки Центрове, където индивиди, които сътрудничат като работници на добра воля и в материалния и в духовния свят насочват техните задружни усилия към облекчаване на страданието на своите събратя и сестри. Срещите се организират и ръководят от един ръководител от материалното ниво, както и от ръководител или инструктор, който оперира от духовното ниво. В допълнение на тези ръководители другите участници включват: съветник/съветници, които ще разговарят с общуващите духове, медиумите, които ще получат духовните общувания, даващи пасове, които помагат в канализирането на полезни енергии и за работници и за пациенти, и допълнително благодетели от духовния свят. Пациент наричаме човека, който се лекува от обсебване.ДУХОВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПО-СЕРИОЗНИ ОБСЕБВАНИЯ

Съветване на Духа: част 1 от 3

Понякога един обсебващ дух ще пристигне на една такава среща самостоятелно, следвайки отблизо своята жертва, която е отишла в Центъра по това време за да получи пасове и да участва в поучително изследване на учението на Евангелието (въпреки че обикновено пациента не присъства на сесия с групата, която работи по съветване на духа-обсесор.) В други случаи духът може да бъде доведен на срещата дори против волята си от висши духове, които са способни да упражнят волята си, основа за което е тяхното морално превъзходство над духа нуждаещ се от лечение.

Доказателства за това има в честите възгласи на оплаквания на такива духове, че са били "затворници", че са били ограничени и им е изискано да говорят дори против волята си.

Процеса на такова съветване може да отнеме няколко сесии, понякога дори месеци. Ако общуващия дух е яростен и изпълнен с гняв, както често се случва след години на ментална фиксация върху собственото му страдание и желанието му за отмъщение, то първоначалните сесии могат да позволят само от части някакъв смислен разговор. В действителност, макар че духа може само да желае да покаже враждебността си, все пак той има една полза от добрите вибрации, които получава от медиума, който действа като един инструмент на общуването, както и се ползва от вибрациите на другите участници в сесията. С течение на времето духът ще започне да се отваря, разказвайки историята си и обяснявайки мотивите за своите действия, на което тогава съветника може да отговори, показвайки симпатия, и в същото време подпомагайки духа да види ситуацията от друга гледна точка.

Понякога на духа трябва да му се покаже или по-скоро да бъде убеден, че самото събитие, което му е причинило толкова много страдание и което го е довело до настоящето му отмъстително състояние, се дължи само на последици от нещо, което самият той е извършил преди ситуацията, в която се намира сега и върху която е толкова фиксиран в ума си, която все още е толкова ярка в паметта му. Един метод, който използват участниците от духовния свят за да постигнат това, е да поставят пред общуващия един вид флуиден екран (отново в духовната сфера), с образи, които му се прожектират с цел той да види самите неморални деяния, които той самия някога е извършил срещу някой друг в някакво минало съществуване, последиците от които по-късно са излезли на повърхността под формата на инцидента, заради който сега духа се стреми да измъчва онзи, към който е изпитвал такова презрение от толкова дълго време, и който често е някой пострадал от първоначалните престъпления на духа.
Този метод на лечение действа като един вид терапия с регресия за духа. Съветника знае това, когато се случва, защото самия дух ще започне да пита защо му се показват тези образи и в крайна сметка ще разпознае себе си в тях, когато погребаните спомени започнат да излизат на повърхността.


Духовно лечение за по-сериозни обсебвания

СЪВЕТВАНЕ НА ДУХА: част 2 от 3


Когато съветника говори с духа*, той му обяснява вредата, която причинява на себе си, действайки по такъв начин, и обяснява, че карайки жертвата си да страда по този начин само ще даде на този индивид един мотив някой ден да реагира към него с агресия и така отново да завърти този порочен кръг. Също важен е факта, че докато обсебващия дух може да си мисли, че отмъщението ще му донесе справедливост и удоволствие, то съветника му помага да осъзнае, че в действителност досега той още не е постигнал някакво щастие чрез тези свои усилия и всяко удовлетворение, което усеща е само илюзорно и мимолетно. Тогава съветника помага на духа да разбере, че той има силата да разчупи веригите, които го оковават, и да работи, вместо това, за постигане на покой и истинско щастие, че Бог не изоставя никое от децата си, и че той също е обичан и ще бъде подкрепян във всяко усилие, което прави за собственото си спасение.

И отново, всичко това отнема време. Духът в крайна сметка е убеден в ползите от прошката и спира да измъчва човека, който е поставил под прицел, и малко по малко и двамата в процеса на лечение са подпомогнати.

Понякога, духът, който някога е желаел само да наранява инкарнирания индивид, след лечение се чувства толкова благодарен за помощта, която е получил и за надеждата, която идва от неговото ново отношение и перспектива, че той се променя/ преобръща напълно и започва да работи в полза на своя предишен враг.

* - С цел да говори с духа с какъвто и да е авторитет, който ще привлече вниманието на духа и неговото уважение, съветника трябва да бъде морално подготвен за своята работа. Моралния авторитет е това, което ще му позволи в крайна сметка да убеди духа по въпросите, които засяга. Съветника, както и другите присъстващи участници, често биват следвани - за един продължителен период от време - от общуващите духове, за да видят дали те в действителност "прилагат това, което проповядват."Духовно лечение на по-сериозни обсебвания

СЪВЕТВАНЕ НА ДУХА: част 3 от 3

Обучението и подготовката, което Спиритистките работници получават на тези срещи ги подготвят с познанието, че един такъв дух, дори някой, който показва ужасна агресия, в действителност е една жертва на миналото, която е наранена и погълната от собственото си страдание до такава степен, че вече не може да види никакъв друг начин на живот. Така неговото желание за отмъщение се превръща в негова единствена причина и смисъл на живота му. В същото време ние разпознаваме, че днешната жертва всъщност страда от последиците от своите собствени действия. така Спиритистките работници гледат и на двамата като на духове по пътя на еволюцията, които са паднали и имат нужда от помощ да се изправят отново с цел да се върнат на пътя си. И двамата са болни и се нуждаят от лечение. И двамата са братя и сестри, деца на Бога, които се нуждаят от любяща и състрадателна грижа. Само терапия дадена с любов ще бъде в състояние да ги изцели.

В някои случаи един дух може да е станал обсесор на един индивид не заради отмъщение, а поради причини като обикновено морално сходство и афинитет. Обсебения човек може да представлява един минал "партньор-съучастник в престъпления", когото духът не иска да изгуби. Обсебващия дух може да се чувства принуден да действа от пълно отчаяние, след като вижда доброто, което върши индивида в настоящия си живот. Ако един такъв дух общува при една медиумна сесия, той също ще бъде утешен с логика и състрадание, така че да му се помогне да разбере последиците от неговите действия и нуждата да се правят промени в неговото поведение и начин на мислене. Ще му бъде казано, че той също може да получи лечение за своите физически и емоционални болки, което дават работниците по спасителна дейност от духовния свят. Накрая на този дух ще му бъде показана любовта, която Бог има за него и възможността за обновление и мир, които той може да придобие, стига да направи необходимата реформа вътре в себе си, да промени своя път и да последва нов, който ще го отведе до едно много по-щастливо състояние.


към част 4...

Източник: http://www.explorespiritism.com/SITE%20INDEX.htm

No comments:

Post a Comment