Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Sunday, May 20, 2018

Не всеки я притежава

Франсиско Кандидо Шавиер
Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа Еммануел


Не всеки я притежава

- Глава 23 - 

"И да се избавим от неразбраните и нечестивите човеци; 
защото не във всички има вяра."

ап. Павел (II Послание към Солуняни 3:2)

Насочвайки думите си към своите братя и сестри в Солун, Апостола на езичниците молил за тяхното съдействие в името на евангелското начинание, за да бъде освободено от нечестиви и зли хора Божието служение, оправдавайки своя призив с изявлението, че "не във всички има вяра."

Чрез думите на Павел човек може да възприеме неговата убеденост, че зли индивиди ще се доближат до центровете на Християнското дело, и че тяхната злонамереност може да създаде вреда, правейки необходимо мобилизирането на ресурсите на духа срещу такива влияния.

Само в няколко думи, великия Преобърнат от Дамаск, гравира едно завинаги ценно предупреждение. Макар че в действителност религиозния цвят ще характеризира външните одежди на цели общности, то вярата ще принадлежи само на тези, които работят без да броят нужните саможертви за  установяването и в светилището на техния собствен вътрешен свят. Християнския знак може да бъде показван от всеки; и все пак християнската вяра ще се разкрие чиста, безусловна и върховна в много малко сърца. Много желаят да я притежават, сякаш е проста разменна банкнота, докато многобройни ученици на Евангелието я ползват прибързано, все едно е една чудна пеперуда. Но те забравят, че ако физическите нужди на тялото изискват ежедневни лични усилия, съществените нужди на духа никога няма да бъдат разрешени от празни очаквания.

Да признаете истината, да я търсите и да вярвате в нея са изискванията към всички; и все пак да поддържате една жива вяра е божественото постижение на онези, които са работили, устоявали и страдали за да я придобият.

No comments:

Post a Comment