Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Monday, May 21, 2018

Конфликт

Франсиско Кандидо Шавиер
Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа Еммануел

Конфликт

- Глава 136 -

"И така, намирам този закон, 
че при мене, който желая да върша доброто, 
злото е близо."
ап. Павел към Римляни (7:21)

Искрените ученици на Евангелието, какъвто е Павел от Тарс, откриват огромен конфликт в своята собствена природа. Почти винаги те се изправят срещу големи проблеми, докато свидетелстват. В точният момент, когато искат да изразят присъствието на Божествения Спътник в сърцето си, една дума или едно преходно поведение ги предава пред собствената им съвест, което показва упорството на стари слабости.

Повечето изпитват чувства на срам и печал.
Някои приписват тези провали на влиянието на зли духове и обикновено търсят този враг извън себе си, докато в действителност трябва да излекуват нежелателна причина вътре в тях, която ги поставя в синхрон с вибрацията на злото.

Не може да има съмнение, че ние все още се намираме на един етап, който е далеч от това да можем да живеем свободни от враждебни вибрации; и все пак, ние трябва да потвърдим вътре в самите себе си истината за наблюденията на Павел.

Докато хората остават в състояние на студено безразличие или нервно твърдоглавие, те не са призовани да направят един чист анализ; все пак, още щом те се събудят към духовното обновление, техния  вътрешен лагер става едно бойно поле.

Срещу проблясващите стремежи към доброто във всеки ден, който отминава в душата ни се надига един тежък багаж от събрани сенки, които са се случили в предходни векове. За това е крайно необходимо ние да запазваме голямо спокойствие и да сме устойчиви на нашия път, така че прогреса, който сме постигнали да не бъде загубен.

Господ ни гарантира яснотата на днешния ден, за да можем да забравим мрака на вчерашния, докато се подготвяме за утрешния, докато проправяме своя път към вечната светлина.

No comments:

Post a Comment