Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Sunday, May 20, 2018

Трудността да се харесаш на другите

Франсиско Кандидо Шавиер
Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа Еммануел


Трудността да се харесаш на другите

- Глава 47 -

"Защото на човеци ли 
искам да угоднича сега или на Бога? 
Или искам да угаждам на човеци? 
Ако още бях угаждал на човеци, 
нямаше да съм Христов слуга."

ап. Павел към Галатяните (1:10)

Искрените ученици на Евангелието ще направят добре ако се занимават със своите собствени начинания и със съвестното изпълнение на задачите, които са призовани да изпълняват ежедневно, учейки се да пренебрегват неразумните мнения на света.

В голямата си част множеството няма да знаят как да показват топлина и възхищение, освен към тези, които отговарят на исканията и прищевките им. В конфликтите, които без съмнение ученикът ще среща по своя път, верният ученик на Исус ще бъде един различен тип работник, който масите инстинктивно няма да са в състояние да разберат.

Посланик на Благата Вест, който показва загриженост дали света го харесва или не, ще разкрие много неопитност и липса на бдителност. Когато той се озове в материално богатство и просперитет, в който Учителя му дава по-специален икономически комфорт, някои злонамерени съседи ще разпитват за причината на последователните му успехи. От друга страна, когато той се изправи пред бедността и трудностите, хората ще приписват тези проблематични преживявания на отстъпление в лицето на върховните идеали, които той е възприел.

Крайно необходимо е да се трудим в името на другите като човек, който е наясно, че цялата работа върши Исус Христос. Светът в крайна сметка ще разбере големите усилия на искрените служители, но може би в едно друго време, когато еволюционното възнесение направи това възможно.

В много случаи популярните мнения са една шумна група деца, които не могат да понасят високо вдъхновени учители по въпросите ред и прогрес, работа и постижение.
За това искрени мои работници за Христа правете усилия без да се притеснявате за погрешните преценки на другите. Исус знае добрия работник, и това е достатъчно.

No comments:

Post a Comment