Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Monday, May 21, 2018

Задължителни етапи

Франсиско Кандидо Шавиер
Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа Еммануел

Задължителни етапи

- Глава 13 -

"За това покайте се и се обърнете,
за да се заличат греховете ви, 
и така да дойдат осветителни времена
от лицето на Господа"
Деяния на Апостолите (3:19)


Нетърпеливите вярващи почти винаги считат, че задачата по изкупление се изпълнява чрез средствата на няколко конвенционални процедури и при това само с едно определено количество външни действия те могат да получат най-възвишените титли, редом до Божествените Пратеници.
Мнозинството от Римокатолиците напълно вярват в освобождаването от изпитания чрез извършването на външни церемонии; много Протестанти вярват, че те са в пълно духовно общение с Небесата просто като изпеят няколко химна; докато един голям брой Спиритисти вярват, че те се намират в близка връзка с висшите откровения, само защото са посетили няколко духовни сесии.
Всичко това съставлява една ценна подготовка, но не е всичко.
Има едно вътрешно просветляващо усилие, без което никой човек не може да проникне в обителта на Божествената Истина.
Думите на апостол Петър към народните маси съдържат обобщение на великия план за същностната трансформация, която всеки човек ще трябва да премине с цел да постигне щастието от единението с Христос. Съществуват задължителни етапи за това осъществяване, защото никой не може изведнъж да достигне вечната светлина на върха.
Преди всичко грешните трябва да се покаят, да признаят размера и степента на техните злини и накрая да се обърнат с цел да достигнат успокоение до степен на мир и покой от присъствието на Бог вътре в тях.
Веднъж достигнали до там те ще бъдат способни да създадат Божието царство вътре в себе си.
Ако вие вече сте разбрали мисията на Евангелието, вие ще знаете на кой етап сте и какво трябва да направите за да се придвижите към следващия етап.

No comments:

Post a Comment