Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Sunday, May 13, 2018

В Християнска служба

Франсиско Кандидо Шавиер
Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа ЕммануелВ Християнска служба

(обръщение на духа Еммануел вместо предговор)

"Защото всички трябва да застанем
открити пред Христовото съдилище,
за да получи всеки според каквото е правил в тялото
- било добро или зло."

ап. Павел (2 Коринтяни 5:10)

Не са малко тези, които виждат Спиритизма просто като една област на феноменологично експериментиране без никакво морално значение за индивидите.
Така много ученици на Утешителната Доктрина се ограничават до лабораторни проучвания или философски дискусии.
Все пак задължително е да осъзнаем, че съществуват толкова много категории дезинкарнирани човеци, колкото има и сред инкарнираните.
Заядливи, лекомислени, непокорни и нестабилни духове изобилстват навсякъде. Нещо повече, загадки и проблеми се пораждат за обитателите и на двете нива.
В тази светлина дезинкарнираните поддръжници на действителния световен прогрес проповядват Спиритизма с Исус, превръщайки общуването между двата свята в един фактор на свещена духовност.
Ние вярваме, че не бива да навлизаме в друг кръг на живота, ако не се интересуваме да подобрим характера си в този, който обитаваме.
Няма никаква ценност да търсим учебни ресурси, които няма да ни облагородят.
За това, за онези от нас, които вярват, че нашето сърце се е събудило за отговорностите на живеенето, Спиритизма не представлява просто една вяра в безсмъртието: той предполага служене и духовен растеж.
Няма смисъл във вярата за оцеляването на душата след смъртта, ако човека не се е подготвил за живота в духовния свят докато е на Земята. И в това усилие да се подготвим ние нямаме по-мъдър и любящ водач от Исус.
Само в светлината на Неговия възвишен урок е възможно да приспособим своята пътека, да обновим ума си и да пречистим сърцето си.
Не всичко, което е забележително е божествено.
Не всичко, което е велико е почтено.
Не всичко, което е красиво е свято.
Не всичко, което е приятно е полезно.
Проблема не е само в това да станем знаещи, но и да реформираме себе си за увеличаване на доброто.
За това нека се грижим за Евангелието като го живеем и го чувстваме, разбирайки нуждата от наше вътрешно просвещение, защото според навременните и мъдри думи на апостола:
Ние всички трябва да застанем
открити пред Христовото съдилище,
за да получи всеки според каквото е правил в тялото
- било добро или зло.

Еммануел, Педро Леополдо, Бразилия                                    22 Февруари 1950

No comments:

Post a Comment