Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Sunday, May 20, 2018

Според Любовта

Франсиско Кандидо Шавиер
Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа Еммануел

Според Любовта

- Глава 83 -

"Защото, ако брат ти се почувства оскърбен, 
поради това, което ядеш, 
ти вече не ходиш според любовта. 
С яденето си не погубвай онзи,
за когото е умрял Христос."

ап. Павел, Послание към Римляните (14:15)


Във всички епохи догматичните предразсъдъци са създавали жертви и в този концерт на неразбирането наследниците на Християнството не са пропуснати.

Дори днес сектантски процедури, макар и по-малко стриктни в техните проявления,  продължават да създават душевна болка и да пренебрегват чувствата.

В една друга епоха учениците на Юдаизма се карали ожесточено за традициите по отношение на нечистата храна. В днешно време вече не сме изправени пред темата за жертвоприношенията на животни в Храма; въпреки това старите  причини за спорове и раздори бяха заместени от нови религиозни формалности.

Има духовници, които се чувстват като мисионери, само докато извършват службите, за които са компетентни, и има вярващи, които не разбират размишлението и духовната служба освен в Неделя сутрин, докато си казват молитвата като едно изключително външно поведение.

Ученици, които вече са успели да преодолеят такива бариери, би трябвало мълчаливо да сътрудничат за разширяване на ползите от тяхната победа.

Би било абсурдно да преодолеете това препятствие, а след това умишлено да продължите с чисто конвенционални прояви. Но също би показало липса на милосърдие да обиждате братята и сестрите, които все още преживяват мъчителни ментални конфликти вътре в себе си пред идеята за един величествен Бог.

Когато наблюдавате един приятел, който все още е затворник на тези илюзии, спомнете си, че и за него също Учителя  е отишъл на кръста. Поставете доброжелателството пред анализа и вашата забележка ще бъде конструктивна и очистваща. Докато има разбиране в дълбините на душата ви, вие ще намирате безкрайни ресурси за помощ, да обичате и да служите.

No comments:

Post a Comment