Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Monday, May 7, 2018

Голямото пътуване, писмо на един тинейджър от Духовния свят

27 Юли 1946г.
ГОЛЯМОТО ПЪТУВАНЕ
Писмо на един тинейджър от Духовния свят


Това е една книга продиктувана от духа Нейо Лусио на медиума Шико Шавиер. 
Дезинкарнирания дух на Карлос, пише на своя брат, който все още е инкарниран в тяло. Карлос обяснява
на Дирсеу как душата му е напуснала тялото по време на смъртта и му разказва впечатленията си в началото на неговия нов живот в духовния свят заедно с дезинкарнираните роднини и нови приятели, които
среща. Карлос също така потвърждава факта, че животът след смъртта е продължение на живота, който сме имали във физическото тяло, и подчертава нуждата да живеем в съответствие с напътствията на Исус.

ИЗТЕГЛИ КНИГАТА ТУК:
https://drive.google.com/file/d/1Mzf--37ZdLSeK63fyDTtQPdMNhtM6pDm/view?usp=sharing

АУДИО ВЕРСИЯ: 

No comments:

Post a Comment