Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Wednesday, May 16, 2018

Необходимото обновление

Франсиско Кандидо Шавиер
Насъщния Хляб Днес


продиктувана от духа Еммануел


Необходимото обновление

- Глава 135 -


"Духа не угасвайте"
ап. Павел (I Солуняни 5:19)

Когато апостолът на езичниците написал този призив, той нямал предвид, че духа може да бъде унищожен, а по-скоро имал намерение да обнови умствените нагласи на толкова много хора, които живеели активно задушавайки своите висши духовни наклонности.
Не рядко ние виждаме индивид, които действат срещу своята собствена съвест с цел да избегнат категоризирането им като духовни. А в същото време инкарнираните същности остават вътре в трудоемкото чиракуване с цел да издигнат себе си от света като едни прославени духове. Това е най-великата цел на човешкото училище.
И все пак човеците са още далеч от великата истина. По навик те предпочитат строгия конвенционализъм и само плащайки една висока цена те отварят своето разбиране за реалностите на душата. Традициите очевидно са един силен и определящ елемент в еволюцията; и все пак, така е само когато те са вдъхновени от принципи от един по-висш ред.
За това необходимо е ние да не задушаваме семената на един духовно облагородяващ живот, които семена се раждат ежедневно в сърцата повлияни от нашия Милостив Отец.
Има братя и сестри, които се връщат от Земята през същата врата на невежество и безразличие, през която са влезли. Ето защо така, както учениците правят равносметка за ежедневните си дейности, те трябва да се запитат:
Какво свърших днес?
Дали акцентирах чертите на нисшия човек от вчера или развих възвишените качества на духа, които бих искал да запазя за утре?

No comments:

Post a Comment