Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Monday, May 21, 2018

Избягвайте Кавгите

Франсиско Кандидо Шавиер
Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа Еммануел


Избягвайте Кавгите

- Глава 98 -

"А Господният слуга не бива да се препира, 
но да бъде кротък към всички, 
способен да поучава, търпелив."
ап. Павел (II Тимотей 2:24)

Избягвайте тези, които търсят караниците, докато служат на Господа.

Те не търсят божествената яснота за сърцето. Те просто спорят за слава и да изпъкнат в областта на мимолетните обстоятелства. Докато анализират свещените писания, те не извличат от тях необходимите ресурси за лично просветление, а по-скоро това е средство за признание на посредствената им личност.

Те се борят с тези, които не възприемат личните им идеи; те не одобряват служби, които не им позволяват директен контрол; те не сътрудничат, освен ако не са начело; те не виждат полза освен в задачите, за които те самите са отговорници. Те изпитват удоволствие от дългите спорове върху това къде да сложиш запетайката и  губят безбройни дни откривайки очевидни противоречия сред писатели посветени на идеалите на Исус. Те никога не намират време за служене с Християнско смирение, защото са заинтересовани само от своето собствено признание. Те винаги възприемат за странно спрежението на глаголите - да помагам, да прощавам и да служа. Те неизменно се фиксират върху несъвършенствата на човечеството и критикуват само поради лошия навик да откриват недостатъците. Те създават кавги за всички подробности от евангелското наставление, и когато се появи възможност за конструктивен спор, те измислят нови мотиви да създават смут.

Онези, които се придържат към Изкупителното Евангелие поради дух на спор и съперничество са най-големите и най-трудно забележими врагове на Царството на Бога.
За учениците е решаващо да бъдат нащрек, така че да не изгубят себе си в бълнуването на язвителни непотребни думи.

Ние не бяхме извикани за кавги, а да служим и да се учим с Учителя; нито бяхме повикани да въздигнем "аза" на един трон, а да изпълним най-висшия замисъл за съграждане на Божието Царство вътре в нас.

No comments:

Post a Comment