Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Wednesday, May 16, 2018

Божествения Работник

Франсиско Кандидо Шавиер

Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа Еммануел


Божествения Работник

- Глава 90 - 

"Той държи лопатата в ръцете Си, 
за да очисти добре хармана си
и да събере житото в житницата си; 
а плявата ще угаси в неугасимия огън."
Йоан Кръстител, Лука (3:17)

От началото на най-ранните организации на евангелското движение апостоли и последователи на Христос са Го споменавали с много имена.
Исус е бил наричан Учител, Пастир, Месия, Спасител и Княз на Мира. Всички тези титли са справедливи и почитани; но все пак ние не трябва да забравяме, че успоредно с тези възвишени обръщения стои и неочакваното описание на Кръстителя. Пророка нарича Исус един трудолюбив работник, който "държи лопатата в ръцете Си за да очисти добре хармана си и да събере житото в житницата си" в подходящото време и който ще изчисти плявата с огъня на справедливостта и любовта, който никога не угасва.
Интересно е да отбележим, че Йоан не представя Господа като някой, който налага закони държейки в ръцете си пергаменти, изпълнени с правила, нито го нарича в съответствие със старите юдейски традиции, които очаквали Божествен Вестител да пристигне в една колесница от величествена слава. Вместо това той говори за един оптимистичен саможертващ се работник.
Селската лопата не просто лежи до него, а винаги е в готовност в ръцете Му, и в духа Му царува надеждата за прочистване на Земята, която е била доверена на Неговите спасителни насоки.
Всички вие, които живеете преследвайки земни начинания, които жадувате за едни по-добри времена, дръжте сърцето си отворено към отдаване на каузата на Христовото Евангелие. Нека не оставяме трудностите или неблагодарността да ни задържат. Нека продължим да изпълняваме дейностите си със скъпоценния стимул на вярата, защото напред пред нас, благославяйки скромното ни сътрудничество, е този Божествен Работник, който ще изчисти гумното на света.
(харман, гумно - Равен кръгъл терен, върху който се е вършеело в миналото)

No comments:

Post a Comment