Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Sunday, May 20, 2018

Бог не изоставя

Франсиско Кандидо Шавиер
Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа Еммануел

Бог не изоставя

- Глава 92 -

"И дадох и време да се покае, 
но не иска да се покае от блудството си."
Йоан (2:21)


Въпреки, че Книга Откровение е наситена с дълбок символизъм, това не ни възпрепятства да изследваме някои изрази съвместими с нашето разбиране, извличайки от нея подходящите уроци, способни да повишат нашия духовен прогрес.
Този стих от Откровение ни дава едно разбиране за щедростта на Най-Висшия, по отношение на лошите постъпки и несъвършенствата на неговите прегрешаващи деца.

Много хора настояват, че божествените определения са непреклонни и неотменими; все пак, ние трябва да признаем, че сърцата предразположени към такава една гледна точка, все още не осъзнават върховната същност на любовта, която изтрива тъмните дългове и води нов ден да изгрее на хоризонта на душата.
Ако земните съдии са способни на братска предразположеност като това да дадат изпитателен срок (условна свобода), как може Небесния съд да се състои от по-сурови и по-непреклонни умове?

Дома на Отца е много по-великодушен и благороден от всеки друг познат досега в света от религиозната мисъл. В неговите изобилни житници има повече заеми и временни забрани, концесии на време и ресурси, каквито най-живото човешко въображение с трудност би могло да възприеме.

Всевишния снабдява с дарби всички; и в действителност е препоръчително индивидите на земята да размишляват върху ресурсите, които са им дадени от Небесата за тяхното покаяние, с цел да поправят себе си в пътя на доброто.

Затворниците на идеята, че Божията справедливост е неумолима игнорират могъщото застъпничество на Всевишния, проявено по хиляди различни начини; все пак, тези, които търсят своето лично просветление чрез вселенската любов знаят, че Бог винаги дава и че е необходимо да се научим как да получаваме.

No comments:

Post a Comment