Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Sunday, May 13, 2018

Ралото

Франсиско Кандидо Шавиер
Насъщния Хляб Днес


продиктувана от духа Еммануел


Ралото
- Глава 3 - 

"А Исус му каза: 
Никой, който е сложил ръка на ралото 
и гледа назад, 
не е годен за Божието царство."
Лука (9:62)


Тук Исус използва един от най-красивите символи за изграждането на Божието царство.
Разбира се, ако Учителя желаеше, Той щеше да създаде други образи. Той можеше да се позове на светските закони, социалните задължения или пророческите текстове, но Той е предпочел да закрепи своето учение на една по-проста основа.
Ралото е едно оръдие на труда на всички времена. То е тежко и изисква съвместно усилие между човека и инструмента; то ни кара да се потим и изисква внимание; то разбива почвата за да може тя да произвежда. То построява една люлка за семената и като преминава дава път, така че дъждът, слънцето и торовете да бъдат употребени правилно.
Следователно, нужно е искрения ученик да се поучи от Божествения Култиватор и да прегърне ралото на отговорността в духовно облагородяващи усилия без да се отказва, по такъв начин, избягвайки сериозна вреда върху "почвата на аза".
Нека размишляваме за изгубените възможности, за милостивите дъждове, които са паднали върху нас, но са изгубени без да са благоприятствали нашия дух; любящото слънце, което ни е дало живот за много хилядолетия и ценните торове, които ние сме отказали, предпочитайки мързела и безразличието.
Нека изследваме всичко това и да размишляваме върху описаното от Исус.
Ралото обещава работа, дисциплина, страдание и умора; въпреки това ние не трябва да забравяме, че след оран идва сеитба и жътва, хляб на масата и пълни силози.

No comments:

Post a Comment