Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Tuesday, May 15, 2018

Тревоги

Франсиско Кандидо Шавиер

Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа Еммануел


Тревоги

- Глава 8 - 


"и всяка грижа възложете на Него, 
защото Той се грижи за вас."
1 Петър (5:7)

Тревогите поставят началото на много престъпления на Земята и никога не сътворяват нищо полезно .
Неизменно сприхавите хора настройват всички шансове срещу себе си.
В контраст на мъчителните тревоги уроците по търпение, които дава Природата се появяват във всеки сектор на човешкия път.
Ако хората бяха родени за да са постоянно тревожни, би било равносилно да кажем, Без съмнение, пейзажа постоянно се променя, принуждавайки ни да се изправим пред неприятни изненади, като резултат от нашето неадекватно отношение, докато преживяваме щастие или болка. И все пак една съществено важна повеля на Закона ни задължава да прогресираме ежедневно в посока на доброто.
Тревожността ще се опита да принуди нежните сърца, защото земните пътища крият много тъмни ъгли и много нерешими проблеми. В този случай нека си спомним препоръкат, която ни дава апостол Петър.
Хвърлете своите опасения и обезпокоителни страхове в надеждата, която имате в Нашия Небесен Отец, защото Божествената любов желае благосъстояние на всички нас.
Просто трябва пламенно да желаем победата на Свелината, да сме упорити в търсене на мир, да дисциплинираме себе си за единението с по-висшите нива и да сме настойчиви в синхронизирането ни с най-висшите сфери.
И все пак не забравяйте, че тревожността винаги предхожда едно падение.

No comments:

Post a Comment