Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Sunday, May 13, 2018

Да се залавяме за работа

Франсиско Кандидо Шавиер
Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа Еммануел

Да се залавяме за работа

- Глава 1 -

"Тогава, братя, какво става между вас?
Когато се събирате всеки има да предлага псалом,
има поучение, има откровение,
има да говори непознат език, има тълкувание.
Всичко да става за назидание."

ап. Павел (1 Коринтяни 14:26)

Църквата в Коринт се бори с редица належащи грижи, когато апостол Павел написва горната забележка.
Съдържанието на неговото писмо се занимава с няколко духовни проблема, пред които са били изправени Пелопонеските братя.
Все пак ние можем да изолираме този конкретен стих и да го приложим към някои определени ситуации, които преживяват новите Християнски групи формирани вътре в областта на Спиритисткото възраждане на уроците на Евангелието.
Много често ние виждаме силно притеснение от страна на Спиритистките работници за новини по отношение на нови примери на феноменология и откровение.
Някои групи са склонни да спират изцяло своите дейности, когато нямат на разположение опитни медиуми.
Защо?
Никой медиум не може крайно да разреши фундаменталните проблеми на просвещение на своите събратя спиритисти.
Нашата духовна задача би била абсурдна, ако беше орязана до механичното присъствие на голям брой хора в някакъв Център, просто за да наблюдават усилията на неколцина.
Учениците трябва да разберат, че работата и постижението принадлежат на всички и че всеки човек трябва да се заеме със своето собствено духовно облагородяващо служене. Никой не трябва да се оплаква от липса на нова информация, когато обширни отстъпки от висшите сфери чакат непоколебимата отдаденост на желаещия ученик, който търси да разбере живота и да израсте духовно.
Когато вие се събирате заедно, спомнете си доктрината и откровението, силата да говорите и да тълкувате, които вие вече притежавате, и се залавяйте за работа за доброто и просветлението в неизменно преследване на самоусъвършенстване.

No comments:

Post a Comment