Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Tuesday, May 22, 2018

Добротата е уморителна

Франсиско Кандидо Шавиер
Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа Еммануел

Добротата е уморителна

- Глава 11 -


"А на вас, братя, 
да не ви дотяга да вършите добро."
ап. Павел (II Солуняни 3:13)


Обичайно е да срещнете на хора, които заявяват, че са се уморили от правене на добро. Въпреки всичко, ние можем да бъдем сигурни, че подобни твърдения не произлизат от един чист извор.

Само онези, които търсят една специална незабавна изгода в свой собствен интерес, те се уморяват почти до състояние на отчаяние, когато не са способни да постигнат егоистичните си цели.

Ние трябва да бъдем изключително благоразумни, когато едно или друго обстоятелство ни накара да размишляваме върху нещастията, които ни обсипват, въпреки доброто, което си мислим, че сме посели или подхранвали.

Искрения ученик е наясно с факта, че Исус упражняваше Неговото служение на любовта неуморно от самото начало на планетарното формиране.
По отношение на нашите собствени лични случаи, много често Учителя трябва да е чувствал шиповете на нашата неблагодарност, виждайки нашето отстъпление пред изпълнението на задачите за лично просветление. Въпреки, че наблюдава нашите доброволни и често престъпни грешки, Той никога не показва нетърпение. Вместо това Той ни поправя с любов и конструктивно толерира нашите грешки, като протяга милостивите Си ръце над всяко обновително начинание.

Ако Той ни е подкрепял и ни е изчаквал толкова много векове, защо да не можем и ние с готовност да издържим няколко малки разочарования от по няколко дена?

Наблюдението, което е направил апостол Павел пред Солуняни следователно е много оправдано. Ако ние се уморим да вършим добро, такава една катастрофа би показала със сигурност само, че ние все още не сме успели да елиминираме злото вътре в себе си.

No comments:

Post a Comment