Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Monday, May 14, 2018

Използвайте светлината

Франсиско Кандидо Шавиер

Насъщния Хляб Днес

продиктувана от духа Еммануел


Използвайте светлината

- Глава 6 -

"Тогава Исус им каза: Още малко Свелината е между вас.
Ходете, докато имате Светлината,
за да не ви настигне тъмнината.
Който ходи в тъмнината,
не знае къде отива."
Йоан (12:35)

Хората, които размишляват ще открият божествени мисли докато анализират миналото и бъдещето. Те ще видят себе си поставени между две вечности - едната на дните, които са отминали, а другата на дните, които предстоят.
Докато изследват съкровищата на настоящето те ще открият своите ценни възможности.
В бъдещето те ще могат да видят благословената светлина на безсмъртието, докато в миналото те ще съзират мрака на своето невежество, грешките, които са извършили и опитностите, с които са се справили лошо.
Едно огромно мнозинство от хора нямат друга картина по отношение на близкото или далечното минало освен картина включваща разруха и разочарование.
Това ги принуждава да преоценят ресурсите на разположение.
И така, въпреки, че е преходен, човешкият живот е пламъкът, който ви свързва с работата, която имате нужда да извършите с цел едно справедливо възнесение. Възползвайки се от тази благословена възможност вие може да учите, да постигате, да осъществявате и да отново да обединявате; можете да изкупите, поправите, помирите, да обогатите себе си в Господа.
Размишлявайте върху тази бележка на Учителя и вие ще схванете просветляващия и смисъл. "Ходете, докато имате Светлината", казва Той.
Възползвайте се от дарът на времето, който сте получили в духовно конструктивна работа.
Извадете себе си от нисшe състояние, като придобивате едно по-висше разбиране.
Ако не показвате знаци на подобрение и постижения, докато вървите напред, вие ще бъдете доминирани от мрака; т.е. вие ще пропилеете своята свещена възможност обръщайки се към недостойни импулси и след смъртта на тялото вие ще се върнете на същото тъмно място, от което сте се появили, с цел да изкачите нови върхове по величествената планина на живота.

No comments:

Post a Comment