Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Tuesday, March 6, 2018

ПРЕРАЖДАНЕ

ПРЕРАЖДАНЕ
Еммануел/Франсиско Кандидо Шавиер

 (I)

Въпрос: В часът на зачеването на едно дете духът инкарнира ли се в този момент или в течение на гестационния период/бременността? Не определя ли и това неговия бъдещ живот?

Отговор: Свързването на духа с материята започва със зачеването, но в някои случаи е завършено с раждането, от момента на зачеването духът, предназначен да обитава определено тяло, се свързва с една флуидна връзка, която все повече се фиксира до момента, когато детето види светлина.


 (II)Въпрос: Прераждането е много логично, но защо населението на Земята се увеличава и повечето Спиритистки истории ни говорят за персонажи, които са били вече инкарнирани на планетата от много хилядолетия? Да не са били много време на други планети?

Отговор: Със сигурност сред нас се инкарниран духове дошли от други планети, а населението на Земята като сбор от инкарнираните и дезинкарнираните достига милиярди духове. Броят на инкарнираните се увеличава според необходимостта, която всички имат да върнат полученото учение от материята в Духовния Свят и както законът за прераждането е валиден за всички, които все още не са достигнали състояние на чист дух, процеса на завръщане в земен живот продължава да съществува, докато нашата планета като цяло не постигне състояние, което да освободи прераждането на духовете, които обитават там.


Da Obra “Plantão De Respostas “ – Emmanuel E Francisco
Cândido Xavier.
Promotor Do Evento: Pinga Fogo 

No comments:

Post a Comment