Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Wednesday, February 21, 2018

ЕМОЦИОНАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И ВРЪЗКИ

Емоционални отношения и връзки
Еммануел/Франсиско Кандидо Шавиер

 (I)

Въпрос: моята сестра срещна моя партньор преди мен самата. Винаги говореха с уважение по отношение на мен. С него се запознахме и сме заедно до сега, но тя не се примирява с това и живее за да ме атакува. Съществува ли някакво обяснение за това от духовна гледна точка?

Отговор: връзките между хората са белязани от съществуването оли липсата на афинитет между тях, което може да е последица от минали животи. Необходимо е обаче да видим нашата собствена позиция в тази ситуация. Често пъти другите действат срещу нас в зависимост от начина, по който ние действаме към тях. По такъв начин за да променим поведението на другите необходимо е ние самите да се променим вътрешно. Търпението, прошката, приятелската дума, искрената помощ, смирението и любовта са отлични мофодикатори на човешките отношения. Трябва да помним също, че нашата съдба се конструира и променя във всяка минута според начина, по който мислим и действаме.


 (II)

Въпрос: бих искал да знам защо се чувствам едновременно щастлив и нещастен до един и същи човек? Искам да се освободя от това мъчение?

Отговор: Съществуват една серия фактори, които влияят позитивно или негативно на човешките отношения. Така, както и има разнообразни мотиви, които ни карат да чувстваме привличане към други хора, и много често от другата страна не намираме взаимност.
Вярно е, че само с голяма любов можем да преодолеем тези бариери, които се явяват
в повечето взаимоотношения. Баланс, сила на волята и по принцип  много
молитва са  от най-добрите лекове, защото молитвата укрепва нашите цели и ни дава сила
преодоляване на препятствията.


 (III)

Въпрос: Не съм съгласен с отговора, че ако се омъжим погрешно, трябва да останем в тази връзка; аз съм в привърженик на развода, в случай, че чувството свърши. Какво може да ми кажете?

Отговор: В "Евангелието според Спиритизма" ние откриваме следното: "Разводът разделя
законно това, което в действителност вече е отделено. Без взаимна любов, единствената детерминанта за брака, раздялата ще стане необходимост. " За това не бива да взимаме прибързано решение, когато има разногласия в брака. Необходимо е да потърсим разрешение на всички различия, и накрая да превърнем съвместното си съжителство в хармонично. Ако просто мислим, че съюза е бил една грешка, то осъществявайки раздялата може да понесем една още по-голяма грешка.


 (IV)

Въпрос: Ако една жена е заплашена със смърт от съпруга си, защото знае неправомерните му действия, тя трябва ли да се разведе? И в случай, че не се разведе, ще се смята ли в духовния свят за самоубийца?

Отговор: Който пострада от насилие извършено от друг не бива считан за самоубиец, защото не го е направил умишлено срещу себе си. Когато съжителстваме с някой, който е жесток и емоционално болен, трябва да бъдем внимателни с нашите думи и поведение, които могат да предизвикат сериозни процеси на смущение и също дори до престъпления.
Би било важно и за двамата (или само за засегнатата страна) да потърсят психологическа и духовна помощ за един честен разговор, който да доведе до консенсус за нуждите и опциите на всеки един. Със сигурност Силите на Доброто действат в полза на едно мирно разрешение.


(V)

Въпрос: Знаем, че брака е едно изпитание, един път за еволюция, един договор осъществен на Духовно Ниво. А по отношение на ухажването/опознаването?

Отговор: Ухажването е време за опознаване на нашето собствено сърце, за тестване на нашите емоции и копнежи при връзка с другата душа, която може да бъде или да не бъде тази, с която ще извървим най-дълъг път.
Ухажването/опознаването предполага доверие, обич, радост от сдружаването и отговорност към чувствата на другите. Прочетете в книгата "Живот и Секс" на Еммануел красивата страница "Опознаване" и ще разберете по-добре този етап на изразяване на чувствата.


 (VI)

Въпрос: Вече е казано, че идеалната двойка не съществува, защото е загуба на инкарнация. Освен това, във фазата на ухажването човек има чувство, че другия човек е съвършен. Защо в брачния живот не успяваме да съхраним хармонията от периода на ухажването?

Отговор: Докато ухажването/опознаването се състои от една фаза на "възторг" на една емоционална връзка, бракът се посвещава на един процес на знание и взаимно уважение на индивидуалностите, кулминиращ в конструирането на "ние". Ежедневните отговорности на брака много често носят смущения в отношенията, но онези, които гледат да практикуват "Евангелието у Дома", винаги намират правилните корективи за своите разногласия.
С Исус у Дома винаги ще съществува хармония.


Da Obra “Plantão De Respostas “ – Emmanuel E Francisco
Cândido Xavier.
Promotor Do Evento: Pinga Fogo 

No comments:

Post a Comment