Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Wednesday, February 21, 2018

ДЕЙСТВИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Еммануел/Франсиско Кандидо Шавиер

Въпрос: Какво се случва с един човек, чийто живот е отнет от някой друг? Възможно ли е този дух да се превърне в обсесор?


Отговор: Този човек, който е загубил живота си заради друг, трябва да намери помощ в света на духовете, така, както други, които са се дезинкарнирали от най-разнообразни причини, продължават нормално своето духовно съществуване. За това, ако той не разбере и не приеме състоянието и формата, в която е напуснал живота в плана на инкарнираните, ще трябва по необходимост да отговаря за тази ситуация. Ако не прости на своя мъчител и се ангажира с мисли от ниско ниво, ще привлече други низши духове, които със сигурност ще му внушат в ума чувства на отмъщение, като така той може да се превърне в обсесор на онзи, който го е отнел от материалния свят.

Da Obra “Plantão De Respostas “ – Emmanuel E Francisco
Cândido Xavier.
Promotor Do Evento: Pinga Fogo 

No comments:

Post a Comment