Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Wednesday, February 14, 2018

ИЗПИТАНИЕ И ИЗКУПЛЕНИЕ

ИЗПИТАНИЕ И ИЗКУПЛЕНИЕ

Еммануел/Франсиско Кандидо Шавиер

Въпрос: Как да приемем, че един човек страдащ от проказа или левкимия има тези болести по своя заслуга?

Отговор: Ежедневно думите заслуга и заслужава се използват по един насмешлив и отвратителен начин. Често чуваме следното: "Тя има съпруга, когото заслужава."
От гледна точка на Спиритизма термина заслуга представлява едно намаление (умилостивяване) за нашите болки и изпитания, както и на нашите страдания. Споменатите болести са изпити, които ние сами сме избрали още в Духовното ниво с цел да се отстранят нашите дългове.

Въпрос: Според един от членовете на тази маса всеки един от нас идва за да бъде богат или беден. Тогава, как се обяснява това, което Исус казва: "По-лесно е един бедняк да отиде в рая, отколкото един богаташ."

Отговор: Обикновено, когато един човек се роди богат, то е защото е избрал това изпитание на силата на волята си и на вярата над всеки материален интерес. Тъй като духът в състоянието между преражданията се чувства способен да изпълни такъв ангажимент, т.е. да бъде богат за да използва богатството си за добро, но въпреки това, когато се инкарнира бива омаян от удобствата и материалната сила, които богатството предлага, и в крайна сметка се проваля в своите цели. Ето защо Исус заявява, че: "По-лесно е камила да мине през иглени учи, отколкото богат да влезе в Божието Царство."

Въпрос: Защо съществуват хора осакатени, други пък са нещастни, а някои са богати?

Отговор: Всички изброени по-горе са последици, които трябва да имат една причина, ако вземем предвид, че Бог е добър и справедлив; следователно справедливи трябва да са и тези причини. Когато един човек се роди с физически дефект, принципно за засегнатия орган вече съществува причина в неговия духовен провал, т.е. трябва да злоупотребил с него. И така, може да се върне със същия този пострадал орган за да изкупи извършените грешки; Това е Закона за Причината и Следствието.
Ако някои се раждат богати, а други бедни, целта е да се види какво ще постигне човек при едни и при други условия. И така, ние биваме изпитвани през различните инкарнации и израстваме духовно с нашите собствени опитности.


Da Obra “Plantão De Respostas “ – Emmanuel E Francisco Cândido Xavier.
Promotor Do Evento: Pinga Fogo (Ii)
Digitado Por: Lúcia Aydir.

No comments:

Post a Comment